Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Akcja zima 2017/2018
13.11.2017
Z miasta


AKCJA ZIMA 2017/2018

DROGA KRAJOWA
Utrzymanie zimowe drogi krajowej nr 81 na terenie miasta Orzesze należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy, Rejon Dróg Krajowych Wysoki Brzeg, ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno. Całodobowy dyżur – nr tel. 32 314 24 05 wewn. 21,
e-mail: kat_info05@gddkia.gov.pl.
 
Prace związane ze zwalczaniem skutków zimy na drogach krajowych przebiegających przez miasto Orzesze prowadzi Obwód Drogowy Mikołów-Mokre – kierownik liniowy Krzysztof Mazur, tel. 32 224 13 13. Dla ww. drogi krajowej przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.
 
Celem prawidłowej koordynacji prowadzenia akcji zimowej w GDDKiA-O Katowice funkcjonuje Punkt Informacji Drogowej – dyżur całodobowy nr tel. 32 259 67 06, e-mail: kat_info@gddkia.gov.pl.
 
Prace zimowego utrzymania dróg krajowych wykonywane są przez konsorcjum firm: UTDM Jan Opitek, Chełm Śląski, ul. Wołodyjowskiego 33 oraz SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. oddział Ruda Śląska, ul. Katowicka 141, tel. dyż. 668 237 581.
 
DROGI WOJEWÓDZKIE
droga wojewódzka nr 925 – ul. Gliwicka
droga wojewódzki nr 926 – ul. Mikołowska
 
Utrzymanie zimowe ww. dróg wojewódzkich należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Wydział Dróg – tel. 32 781 92 96 (w godz. 7.00-15.00).
Prace zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i chodników przy tych drogach na terenie powiatu mikołowskiego wykonywane będą przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LARIX Sp. z o. o.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec
tel. 34 353 16 76, fax 34 351 33 85
koordynator: Rafał Strzoda, tel. 608 622 948 (w godz. 7.00-15.00)
dyżur całodobowy tel. 662 239 114
dyżur w godz. 7.00-15.00 tel. 34 353 16 76
Dla ww. dróg wojewódzkich przyjęto II standard zimowego utrzymania.
 
 
           droga wojewódzka nr 925 – ul. Rybnicka
 
Utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 925 należy do Zarządu Dróg Powiatowych          
w Rybniku ul. Jankowicka 49 tel. 42 27 478, 42 27 874, Obwód Drogowy w Bełku ul. Zwycięstwa tel. 431 11 12, tel. kom. 605 369 015.
Dla drogi nr 925 – ul. Rybnicka – przyjęto II standard zimowego utrzymania. Koordynatorem zimowego utrzymania ul. Rybnickiej jest Janusz Maroszek, e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl
 
 
DROGI POWIATOWE
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych należy na terenie miasta Orzesze do Powiatowego Zarządu Dróg zs. w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 tel. 32 224 44 99 (w godz. 7.00-15.00), 512 294 375 (w godz. 15.00-7.00 interwencyjnie), które zleciło w drodze przetargowej zimowe utrzymanie dróg powiatowych konsorcjum firm:
PUH Krzysztof Rzymek – lider konsorcjum
COMPLEX s.c. Orzesze
SAKEM Sławomir Kołacz Łaziska Górne
tel. 32 22 100 54 oraz tel. kom. 609 760 134
adres lidera: ul. Grunwaldzka 9, 43-186 Orzesze
  
Dla dróg powiatowych na terenie miasta Orzesze przyjęto:
 
III standard dla ulic: św. Wawrzyńca, Grzegorczyka, Żorskiej, Długosza, Pszczyńskiej, Tyskiej, Dojazdowej, Bukowina, Szklarskiej, Partyzanckiej, Katowickiej, Cieszyńskiej;
 
IV standard dla ulic: Piastowskiej, Batorego, Pisarka, Grunwaldzkiej, Kobiórskiej, Sadowej, Gostyńskiej, Wojska Polskiego, Damrota, Chrobrego, Majakowskiego, Akacjowej, Jaśkowickiej, Stuska, Fabrycznej, Marksa, Wolności, Szkolnej, Łąkowej, Przyjaźni, Klubowej, Palowickiej;
 
V standard dla ulic: Lipowej, Armii Ludowej, Modrzewiowiej, Świerkowej

O chodniki przy drogach powiatowych dbać będzie to samo konsorcjum, co o drogi.

 
DROGI GMINNE, WEWNĘTRZNE ORAZ CHODNIKI
PRZY DROGACH GMINNYCH
Usługi odśnieżania i zwalczania śliskości na drogach gminnych wewnętrznych będących własnością gminy Orzesze oraz chodnikach przy drogach gminnych będzie wykonywała wyłoniona w drodze przetargu firma:
SAFEROAD Sp. z o.o.
Adres oddziału: ul. Katowicka 141, 41-705 Ruda Śląska
Adres bazy: ul. Strażacka 76, 43-190 Mikołów
tel. kom. 604 178 095, 509 932 855
e-mail: zud_orzesze@saferoad.pl
 
Kierującym wykonaniem ww. usług z ramienia wykonawcy jest Rafał Sanetra.
Wykazy dróg publicznych gminnych, dróg wewnętrznych oraz chodników przy drogach gminnych, a także parkingów i placów do odśnieżania wraz z określeniem kolejności ich odśnieżania stanowią załączniki do zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/237/2017 z dnia 30.10.2017 r.
 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

PLACE, PARKINGI ORAZ PRZYSTANKI AUTOBUSOWE
Place i parkingi zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia Burmistrza miasta Orzesze z dnia 30.10.2017 r. nr VII/237/2017, a także przystanki komunikacyjne zgodnie z § 2 Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XIV/164/15 z dnia 26.11.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków – będą odśnieżane i posypywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, mieszczący sięprzy ul. Wieniawskiego 4 w Orzeszu, tel. 32 22 13 412.

AWARIE WODOCI
ĄGOWE
RPWiK Łaziska Górne tel./fax 32 224 18 37 (dyżur od 7.00 do 15.00)
RPWiK Tychy 32 325 70 00 (całodobowy)
RPWiK nr alarmowy 994 (połączenie stacjonarne bez opłat)
 
AWARIE ENERGETYCZNE
Pogotowie energetyczne 991połączenie stacjonarne bez opłat
 
 

 
 
 

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze