Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Akcja zima 2018/2019
13.11.2018
Z miasta


AKCJI ZIMA 2018/2019

D R O G A K R A J O W A - DK 81- ul. Centralna
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Południowy,
Rejon Dróg Krajowych Wysoki Brzeg: ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno
całodobowy dyżur pod nr tel. (
32) 314-24-05 wewn. 32

GDDKiA-O Katowice - Punkt Informacji Drogowej

(32) 259 67 06 - dyżur całodobowy

Obwód Drogowy Mikołów Mokre– tel. (32) 224-13-13 (dyżur całodobowy)

Dla ww. drogi krajowej przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.

D R O G I W O J E W Ó D Z K I E

d r o g a   w o j e w ó d z k a    n r 926 - u l. M i k o ł o w s k a

d r o g a   w o j e w ó d z k a   n r 925 - u l. G l i w i c k a

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Wydział Dróg

(32) 781 92 96 (godz.7,00-15,00)
(32) 422 88 69
698 225 932
660 764 079

Dla ww. dróg wojewódzkich przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.

d r o g a   w o j e w ó d z k a   n r 9 2 5 - u l. R y b n i c k a

Zarząd Dróg Powiatowych, Rybnik ul. Jankowicka 49

(42) 27 478, 42 27 874,

Obwód Drogowy w Bełku ul. Zwycięstwa tel. (32) 43 11 142,

Koordynator - P. Janusz Maroszek

tel. kom. 605-369-015 – dyżur całodobowy

e-mail: zdp@powiatrybnicki.pl

Dla drogi nr 925 - ul. Rybnicka przyjęto II standard zimowego utrzymania dróg.

D R O G I   P O W I A T O W E
Powiatowy Zarząd Drógz/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8

tel. (32) 22 - 444 – 99 (w godz. 7,00-15,00),

tel kom. 512 294 375 (w godz. 15,00-7,00 interwencyjnie), :

COMPLEX s.c. ul. Stuska 5, 43-180 Orzesze

tel. kom. 660 764 079

Dla dróg powiatowych na terenie miasta Orzesze przyjęto

III standard dla ulic:

Św. Wawrzyńca, Grzegorczyka, Żorska, Długosza, Pszczyńska, Tyska, Dojazdowa, Bukowina, Szklarska, Partyzantów, Katowicka, Cieszyńska

IV standard dla ulic:

Piastowska, Batorego, Pisarka, Grunwaldzka, Kobiórska, Sadowa, Gostyńska, Wojska Polskiego, Damrota, Chrobrego, Majakowskiego, Akacjowa, Jaśkowicka, Stuska, Fabryczna, Marksa, Wolności, Szkolna, Łąkowa, Przyjaźni, Klubowa, Palowicka

V standard dla ulic:

Lipowa, Ramży (dawniej Armii Ludowej), Modrzewiowa, Świerkowa, Publiczna

DROGI PUBLICZNE GMINNE, DROGI WEWNĘTRZNE W POSIADANIU MIASTA ORZESZE ORAZ CHODNIKI PRZY WW. DROGACH

Wydział Komunalny

(32) 32 48 813

te. kom. 728 851 282

Firma:

DARKO Dariusz Drążkiewicz

ul. Zamenhofa 8/31, 41-706 Ruda Śląska

tel. kom. 604 178 095, 509 932 855

adres e-mail: darek2711@interia.eu

Przyjęto standard III, IV,V zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/258/2018 z dnia 31 października 2018r.

CHODNIKI PRZY PRYWATNYCH POSESJACH

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do bieżącego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

PLACE, PARKINGI ORAZ PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ul. Wieniawskiego 4,43-180 Orzesze
tel. (32) 22 13 412


Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze