Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Nowy burmistrz Orzesza
10.12.2014
Ważne


Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 dominowały życzenia i podziękowania. Było to bardzo uroczyste spotkanie, na które oprócz radnych przybyło wielu gości: starosta mikołowski Henryk Jaroszek, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Płachetka, dyrektorzy jednostek samorządowych, naczelnicy i kierownicy Urzędu Miasta, a także mieszkańcy i rodzina Mirosława Blaskiego, ponieważ właśnie w tym dniu, 9 grudnia, miało miejsce zaprzysiężenie go na Burmistrza Miasta Orzesza. Jednocześnie podczas tej sesji uroczyście pożegnano sprawującego osiem lat władzę Andrzeja Szafrańca.


Zgodnie z art. 29a Ustawy o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady ślubowania. Mirosław Blaski w obecności radnych oraz wszystkich zebranych przyrzekł, że dochowa wierności prawu, a powierzony mu urząd sprawować będzie tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.

Po zaprzysiężeniu starosta mikołowski na ręce Mirosława Blaskiego złożył gratulacje, a odchodzącemu – Andrzejowi Szafrańcowi podziękował za lata owocnej współpracy.


W imieniu rad kadencji 2006-2010 i 2010-2014, które miały okazję współpracować z odchodzącymi Andrzejem Szafrańcem i Andrzejem Bujokiem podziękowania złożyli przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach i jego zastępca Eugeniusz Szala. Podziękowali za rozwój miasta i życzyli zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w dalszej karierze zawodowej. Sekretarz Miasta – Jolanta Szubert – podkreśliła, że wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego jednogłośnie ocenili współpracę z burmistrzem jako owocną i podziękowała w ich imieniu, zaś dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – Małgorzata Lorens – wyraziła wdzięczność w imieniu dyrektorów jednostek organizacyjnych UM: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękowała za współpracę pełną zrozumienia i wspólne działania w atmosferze życzliwości na rzecz mieszkańców Orzesza.


Szczególnie serdeczne podziękowania otrzymał odchodzący burmistrz od orzeskiej oświaty. Dyrektor MZO Anna Czarnacka dziękowała za współpracę w trakcie dwóch kadencji. – Dobro orzeskiej oświaty było zawsze dla pana priorytetem. Troska ta to nie tylko wyrazy szacunku dla pracowników, ale także dbałość o stan budynków, wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne – powiedziała. – Optymistyczny i budujący jest fakt, iż na płaszczyźnie samorządowej potrafiliśmy szukać tego, co łączy, a nie tego, co dzieli, że właśnie w takiej atmosferze, w starciu różnych poglądów, stawialiśmy dobro naszych najmłodszych mieszkańców jako dobro nadrzędne.

Radna Teresa Potysz złożyła podziękowania od zarządu klubu Sokół za pomoc w propagowaniu kultury fizycznej wśród młodzieży.

Z głębi serca płynące podziękowania złożyła również dyrektor Zespołu Szkół w Orzeszu Gabriela Kret. Dziękowała za służbę dla społeczności orzeskiej, za stwarzanie odpowiedniej atmosfery i warunków do rozwoju młodych orzeszan, za troskę o ich losy, za okazaną pomoc i wsparcie nauczycielom, by mogli bez kompleksów i w odpowiednich warunkach wprowadzać młodych w trzecie tysiąclecie.  – Niech towarzyszy panu poczucie dobrze spełnionej służby i wdzięczność mieszkańców. Niech nie opuszcza pana zdrowie i zapał, by działać dla dobra innych – życzyła.


Po podziękowaniach dla odchodzącego oraz gratulacjach oraz życzeniach dla nowego burmistrza przyszła pora na słowa od nich samych.
Zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężka praca mnie czeka, ale patrzę na to optymistycznie – rozpoczął burmistrz Blaski. –  Chcę ten czas bardzo dobrze wykorzystać. Liczę na współpracę z sołectwami, dzielnicami, organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi. Jednak przede wszystkim mam nadzieję na budującą współpracę z radnymi. Samorząd tworzymy wszyscy, dlatego życzę sobie i państwu zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisów oraz wiary w to, że praca na rzecz rozwoju Orzesza jest warta naszego poświęcenia i zaangażowania.


Podsumowując lata swojego urzędowania burmistrz Szafraniec powiedział:
Była to kadencja z jednej strony bardzo trudna, bo była w czasach kryzysu, który dosyć mocno dotknął nasze miasto, jednakże wszystkie plany, które miały być w tym czasie zrealizowane, zostały wykonane. W ciągu mijających ośmiu lat miasto zostało skutecznie przygotowane do pozyskiwania funduszy unijnych. Dobrze w tym czasie układała się współpraca w zakresie pozyskiwania środków na realizację wspólnych zadań z gminami powiatu mikołowskiego i starostwem powiatowym – powiedział. – Chcę podziękować mieszkańcom za życzliwość i zrozumienie, jakich doświadczałem przez te osiem lat. Dziękuję panu przewodniczącemu i radnym, z którymi zazwyczaj udawało mi się znaleźć wspólny język. Mam nadzieję, że nowa rada i pan burmistrz podejmą się realizacji zadań, które zostały już zaprojektowane. Zostawiam panu burmistrzowi pracowników, którzy w ciągu tych ośmiu lat nabyli wiele umiejętności, są kompetentni i kreatywni, co powinno być wykorzystane. Mogłem na nich naprawdę liczyć. Przez obecnych tu dziś kierowników, naczelników, dyrektorów chciałbym podziękować im za zaangażowanie i wspieranie mnie i moich pomysłów.


Szczególnie podziękował pani skarbnik – Iwonie Burszce, na którą zawsze mógł liczyć ze względu na jej wielkie kompetencje. W swych podziękowaniach nie mógł pominąć swojego zastępcy – Andrzeja Bujoka, który przez osiem lat, jak to określił, był jego prawą i lewą ręką, opoką, o którą mógł się opierać w trudnych momentach. W dowód wdzięczności ofiarował mu starą litografię z okresu międzywojennego przedstawiającą jego rodzimy zakład pracy – Hutę Szkła.

Na zakończenie części oficjalnej sesji odbyło się symboliczne przekazanie klucza do miasta, który Andrzej Szafraniec, obejmując urząd, otrzymał od ówczesnej rady, z życzeniami dla Mirosława Blaskiego, aby ten klucz – symbol otwierał go na nowe pomysły i żeby otwierał nim wszystkie wrota do dobrobytu orzeszan.
 

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze