Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Orzesze
22.03.2021
Z miasta


Do 9 kwietnia 2021r. obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego Orzesze polegające na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

1. Urząd prowadzi bezpośrednią obsługę Petentów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty e-mailowo na adres um@orzesze.pl lub telefonicznie (wykaz telefonów poniżej). 

2. Urząd prowadzi obsługę od poniedziałku do środy w godzinach od 7:30 do 15:30, w czwartek od 7:30 do 17:00 i w piątek od 7:30 do 14:00.

3. Petenci we wszystkich sprawach, prowadzonych przez Urząd, mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie (wykaz poniżej), e-mailowo na adres um@orzesze.pl,lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną a także za pośrednictwem ePUAP. Dodatkowo w przedsionku budynku Urzędu wystawiona jest skrzynka podawcza, do której Petenci mogą składać dokumenty (bez potwierdzenia jego złożenia) lub informacje z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.

4. Prosimy, aby przychodzić do Urzędu nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną wizyty, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz dezynfekcji rąk. Informujemy ponadto, że przy wejściu do budynku Urzędu będzie wykonywany pomiar temperatury ciała.

5. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie internetowej Urzędu oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu.

 

Nazwa komórki

Nr telefonu

Sekretariat

323248800

Sekretarz Miasta

323248817

Skarbnik Miasta

323248803

Wydział Inwestycji i Remontów

323248816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych

323248819

Wydział Komunalny

323248810, 323248813

Wydział Edukacji

323248851

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

323248814, 323248815, 323248821 323248829 (gospodarka odpadami)

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych

323248818

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

323248829

Referat Spraw Obywatelskich (meldunki, dowody osobiste)

323248806, 323248807

Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych

323248808, 323248809

Referat Finansowy ds. Budżetowych

323248837, 323248805, 323248827

Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

323248822, 323248830

Referat Świadczeń Rodzinnych

323248812

Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji        

323248823

Kadry

323248828

Biuro Rady Miejskiej

323248825

Biuro Realizacji Projektów

323248831

Inspektor Ochrony Danych

323248806

Urząd Stanu Cywilnego

323248811

Archiwum

323248825

FAX

323248826

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

322213412

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

322215520

Miejski Ośrodek Kultury

322215329

Miejska Bibliotek Publiczna

322215526Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze