Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Gospodarka odpadami
Od 1 lipca 2013 roku gospodarka odpadami komunalnymi przeszła we władania gmin. Obowiązują nowe zasady zbiórki i utylizacji odpadów komunalnych oraz rozliczania należności za odbiór odpadów z poszczególnych nieruchomości.

W związku z wejściem w życie systemu Rada Miejska w Orzeszu zobowiązana była podjąć następujące akty prawa miejscowego:
System gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Orzesze objął swoim zakresem nieruchomości zamieszkałe, tj. budynki jednorodzinne oraz wielorodzinne.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli do złożenia do Urzędu Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy z dowolną firmą wywożącą odpady, która widnieje w gminnym rejestrze działalności regulowanej na terenie Orzesza.

Wszystkie informacje oraz aktualności dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi są zamieszczone na specjalnie utworzonej w tym celu stronie internetowej www.odpady.orzesze.pl. W serwisie tym znajdują się dane dotyczące m.in.:
  • harmonogramów zbiórki odpadów komunalnych;
  • terminów wnoszenia opłat za odpady;
  • Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
  • prawa lokalnego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
  • bieżących aktualności dotyczących odpadów.


Dane kontaktowe:

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych

tel. 32 32 488 29

fax 32 32 488 26

e-mail: gok@orzesze.pl

www.odpady.orzesze.plWszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze