Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Kontakt telefoniczny

 

Jednostka organizacyjna 

         Numer telefonu      

Skarbnik Miasta

32 32 48 803

Sekretarz Miasta

32 32 48 817

Sekretariat

32 32 48 800

Biuro Rady Miejskiej

32 32 48 825

Urząd Stanu Cywilnego

32 32 48 811

Wydział Inwestycji i Remontów

32 32 48 816

Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych

32 32 48 819

Wydział Komunalny

32 32 48 813
32 32 48 810

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Odpadów Komunalnych:
- odpady komunalne
- geodezja i gospodarka nieruchomościami
- planowanie przestrzenne i budownictwo
- Naczelnik wydziału


32 32 48 829
32 32 48 821
32 32 48 814
32 32 48 815

Wydział Edukacji

32 723 30 03

Referat Spraw Obywatelskich

32 32 48 807

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Szkód Górniczych

32 32 48 818

Referat Finansowy ds. Budżetowych

32 32 48 791

Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych

32 32 48 808
32 32 48 809

Referat Finansowy ds. Oświatowych 32 72 33 004
 32 72 33 005 

Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego

32 32 48 822

Referat Świadczeń Rodzinnych

32 32 48 812

Referat ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

32 32 48 823

Biuro Realizacji Projektów

32 32 48 831

Biuro Obsługi Prawnej

32 32 48 806

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze