Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

OSP Jaśkowice
Jednostka w Jaśkowicach założona została 12 sierpnia 1958 roku.

W skład pierwszego zarządu OSP wchodzili:
 •          Maksymilian Leszczyk – prezes OSP
 •          Alfred Suchan – naczelnik OSP
 •          Józef Chmurczyk – zastępca naczelnika
 •          Joachim Drobny – wiceprezes
 •          Antoni Koziołek – skarbnik
 •          Paweł Rajca – sekretarz
 •          Leon Kiełbasa – członek zarządu
Od 1958 roku jednostka dysponuje nową strażnicą, przy ul. Franciszka Stuska.

W chwili obecnej jednostka posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze; średni GBM 2,5/8 oraz ciężki GCBA6/32. Samochód GBM 2,5/8 jest zaliczany do samochodów średnich gaśniczych, posiada zbiornik na wodę o pojemności 2,5m3 , kabina załogi zmieści 6 osób. Samochód posiada sześć skrytek  na różnego rodzaju sprzęt gaśniczy oraz obszerną skrytkę, w której znajduje się motopompa pożarnicza M8/8. Samochód GCBA6/32 Jelcz 004 jest samochodem ciężkim gaśniczym ze zbiornikiem wody 6m3 , kabina załogi przeznaczona jest dla 4 członków załogi.

 
W styczniu 2011 roku Zarząd Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zdecydował o przyznaniu naszej jednostce motopompy szlamowej KTH80X w ramach rozdziału środków zebranych podczas Akcji Stop Powodziom! Obecnie jednostka posiada trzy pompy szlamowe, dwie pompy pożarnicze do wody czystej, dwie piły łańcuchowe do drewna, dwa agregaty prądotwórcze oraz liczny sprzęt pomocniczy.
 
W roku 2012 rozpoczęła się rozbudowa remizy – budowa pierwszej części, tj. nowy garaż dla samochodu bojowego GCBA 6/32. Urząd Miasta Orzesze zapewnił nam kwotę 65 tys. zł na ten cel.

W maju 2013 rozpoczął się kolejny etap rozbudowy. Zdemontowana została istniejąca metalowa wiata dla samochodu GBM 2,5/8. Przez kolejny miesiąc członkowie OSP wykonali fundamenty pod istniejący garaż oraz przyszłe pomieszczenia pomocnicze (łazienka, szatnia, magazynek). Został również ogrodzony i utwardzony plac przed remizą.
 
Aktualnie Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśkowicach zrzesza 39 członków czynnych, w tym mogących brać udział bezpośrednio w akacjach ratowniczo-gaśniczych – 23 członków.
Istnieją dwie drużyny MDP (Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze):
 •          chłopcy – 12 osób
 •          dziewczyny – 8 osób
Corocznie drużyny MDP biorą udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych organizowanych przez Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Mikołowie.
 
OSP Jaśkowice posiada również drużynę sportową liczącą 12 osób.

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz drużyny sportowej corocznie biorą udział w licznych turniejach i konkursach.:
 •          Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu miejskim oraz powiatowym
 •          Powiatowy Turniej Piłki Nożnej (II miejsce w 2012 r. oraz III miejsce w 2013 r.)
 •          Turniej Tenisa stołowego (VI miejsce w 2013 r.)
 •          Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Mikołowskiego (III miejsce w 2012 r. oraz IV miejsce w 2013 r.)

Corocznie OSP bierze udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych; tylko w ostatnich dwóch latach 83 razy.
W roku 2013 uczestniczyła 36 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 6 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 29 razy, alarmy fałszywe – 1 raz.
W 2012 roku uczestniczyła 47 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 38 razy.
 
Zarząd OSP Jaśkowice współpracuje z licznymi instytucjami i organizacjami, wykonując na ich rzecz zabezpieczenia p. poż., pokazy, ćwiczenia, szkolenia, pogadanki itp.:
 •          współpraca z radą parafialną w Jaśkowicach – zabezpieczanie p. poż. w ruchu drogowym  podczas uroczystości kościelnych (Boże Ciało, przemarsz ulicami Jaśkowic „Drogi Krzyżowej”),
 •          zabezpieczanie wyścigu kolarskiego, biegów ulicznych;
 •          zabezpieczenie p. poż. podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gimnazjum nr 2
 •          pokazy strażackie podczas Dnia Dziecka w Jaśkowicach, w Ośrodku dla Dzieci w Zawiści, dla szkół podstawowych oraz gimnazjów na terenie  gminy;
 •          „Dni Otwarte w strażnicy OSP” dla dzieci przedszkolnych z Jaśkowic podczas tygodnia strażackiego w maju,
 •          udział członków OSP w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w SP 4 w Jaśkowicach.
 
 
W dniu 5 marca 2011 roku na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wszystkich członków OSP wybrano nowe władze do Zarządu OSP.

Skład zarządu:
dh Joanna Kociubińska – prezes zarządu OSP (nr kontaktowy 604 177 982)
dh Michał Michalik – naczelnik OSP (nr kontaktowy 666 382 612)
dh Dawid Sakwerda – skarbnik OSP
dh Piotr Lala – gospodarz OSP
dh Ewelina Mizera – sekretarz OSP
dh Joanna Kociubińska – kronikarz
dh Marcin Palka – członek zarządu
 
Skład Komisji Rewizyjnej:
dh Eugeniusz Kasperczyk – przewodniczący
dh Zenon Wisowaty – wiceprzewodniczący
dh Bogumiła Kasperczyk – sekretarz
dh Krzysztof Kasperczyk – członek 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze