Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

OSP Gardawice
Za  datę powstania OSP Gardawice przyjmuje się rok 1875. W 1876 r. wybudowano pierwszą remizę na posesji należącej do Wincentego Porwolika, w której przechowywana była drewniana sikawka ręczna; reszta podręcznego sprzętu znajdowała się w kuźni kowalskiej. Remiza była kryta słomą, ściany miała murowane. Akcjami kierował mistrz kowalski pan Gemlik, który pełnił funkcję tzw. brandmajstra, za co otrzymywał skromne wynagrodzenie. Po śmierci, w 1895, jego obowiązki przejął Augustyn Mandzel, który pełnił tę funkcję do roku 1928.
 
Pierwszego wyboru Zarządu OSP Gardawice dokonano 15 maja 1928 r. z inicjatywy Naczelnika Gminy Piotra Pawła Bończyka. Prezesem został wybrany inicjator, naczelnikiem zaś Wawrzyn Muszer, zastępcą naczelnika Stanisław Drażyk a sekretarzem kierownik szkoły Stanisław Sontag.
 
W 1907 roku została zakupiona pierwsza sikawka konna, która od 1994 roku znajduje się w prywatnym muzeum pożarnictwa Wilhelma Syrnickiego przy ulicy Mlecznej w Gardawicach.
 
Podczas drugiej wojny światowej, w okresie od września 1939 r. do listopada 1943 roku, funkcję naczelnika pełnił Jan Daniel, później – Bernard Czylok, który pełnił tę funkcję do końca wojny z trzymiesięczną przerwą, kiedy naczelnikiem był Piotr Szaforz.
 
Po wyzwoleniu, 4 czerwca 1945 roku, na walnym zebraniu nastąpił wybór nowego zarządu OSP w składzie: prezes Jan Piela, naczelnik Józef Szaforz, zastępca naczelnika Antoni Kowalski, sekretarz Teodor Pająk.
 
W 1947 roku powołano żeńską drużynę pożarniczą, która liczyła 13 członkiń.
 
9 lipca 1947 roku z własnych funduszy zakupiono pierwszą motopompę M-200 Skamel, zaś 10 października 1949 roku – przyczepę z demobilu, która służyła do przewozu motopompy, węży oraz pozostałego sprzętu pożarniczego.
 
W 1950 roku za zdobyte ze zorganizowanej zabawy fundusze zakupiono wrak samochodu Stewer, który został wyremontowany przez mechanika Michała Pisarka. Pierwszy raz został użyty 1 maja 1950 roku, sprawiając wielką radość zarówno strażakom, jak i mieszkańcom Gardawic. Samochód ten służył do kwietnia 1960 roku, gdy został przekazany jednostce w Zgoniu.
 
12 czerwca 1952 roku została wymieniona motopompa M-200 Skamel na motopompę M-800 Leopolia. 18 kwietnia 1959 roku zostaje zakupiony samochód bojowy Ford V-8 z Elektrowni Miechowice.
 
2 grudnia 1959 roku została oddana do użytku nowa remiza. Jednostka otrzymała z Wydziału Oświaty starą stodołę, która następnie została wyremontowana w czynie społecznym.
13 maja 1964 roku jednostka otrzymała samochód bojowy GBM-2/8 Star 20, z KP SP w Tychach. Samochód wymagał kapitalnego remontu, który wykonali strażacy pod kierownictwem mechanika Oskara Mandzla.
 
W lipcu 1966 roku z polecenia Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawiści Alojzego Wojtasa została rozebrana stara, licząca 90 lat remiza, mieszcząca się na terenie posesji Ernesta Porwolika.
 
2 marca 1967 roku z PK SP w Tychach jednostka otrzymała motopompę M-400 z kompletnym wyposażeniem. W maju 1968 roku oddano do użytku dwa zbiorniki p. poż. o poj. 10 tys. litrów każdy. W dniu 12 września 1970 roku został oddany zbiornik p. poż w Mościskach, który był wybudowany z dotacji PZU. Wszystkie prace wykonali strażacy OSP Gardawice. W październiku 1973 roku został oddany do użytku kolejny zbiornik p. poż. w Gardawicach na posesji państwa Gryman i Daniel.
 
24 września 1973 roku Zarząd Główny ZOSP w Warszawie uznał rok 1875 za początek działalności jednostki i wyraził zgodę na zorganizowanie uroczystości z okazji 100-lecia OSP Gardawice. 5 października odbyła się uroczystość, podczas której jednostce został wręczony sztandar oraz Złoty Znak Związku.
 
27 lipca 1986 roku została poświęcona i oddana do użytku nowa strażnica, wybudowana w niespełna dwa lata. Głównym wykonawcą wszystkich robót budowlanych był prezes OSP Gardawice dh Roman Witoszek, który był jednocześnie właścicielem firmy budowlanej.
 
3 listopada 1968 roku jednostka otrzymała samochód pożarniczy Star 244 GBA 2,5/16 z KR SP w Tychach.
 
Od maja do września 1992 roku jednostka brała udział w gaszeniu pożaru kompleksu leśnego w rejonie Rud Raciborskich. Za szczególną ofiarność i bohaterstwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych w 1992 roku w ochronie zagrożenia życia i mienia dziesięciu członków OSP Gardawice zostało odznaczonych Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
 
W dniu 1 lipca 2005 r. zgodnie z decyzja nr 14/090/KSRG z dnia 1 lipca 1995 roku OSP Gardawice zostaje włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
 
8 lutego 1998 roku odbył się pogrzeb dha Henryka Mazurkiewicza wiceprezesa OSP. Uroczystości pogrzebowe z udziałem władz miasta, strażaków i mieszkańców Gardawic, odbyły się w kościele parafialnym w Gardawicach.
 
Na początku września 1998 r. członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brali udział w zawodach CTIF w Neuss w Niemczech. Kierownikiem drużyny był dh Paweł Witoszek.
 
3 maja 2000 roku świętowano 125-lecie istnienia. Główne uroczystości odbyły się w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbego oraz strażnicy.
 
W lutym 2004 roku z pełnienia funkcji naczelnika ze względu na zły stan zdrowia zrezygnował Alfred Targiel, a nowym naczelnikiem został dh Jerzy Szostok.
 
5 lutego 2005 roku Walne Zebranie podjęło uchwałę o zakupie nowego sztandaru oraz zorganizowaniu jubileuszu 130-lecia OSP Gardawice. W czasie uroczystej mszy św. nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru. Przekazania dokonał prezes ZW ZOSP RP w Katowicach dr Alojzy Gąsiorczyk. Uroczystości były częścią obchodów Dni Orzesza, w trakcie których odbyły się miejskie zawody sportowo-pożarnicze.
 
W 2006 roku jednostka poczyniła starania w celu karosacji i pozyskania ciężkiego samochodu pożarniczego. Na ten cel uzyskano fundusze z Urzędu Miasta Orzesze, Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i KSRG.
 
W dniu 15 października 2006 roku po ciężkiej chorobie zmarł prezes OSP Gardawice dh Roman Witoszek, który swą funkcję sprawował od 1983 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 19 października 2006 roku. Uczestniczyły w niej delegacje z Komendy Powiatowej PSP w Mikołowie, Komendy Miejskiej PSP Tychy, jednostek OSP Powiatu Mikołowskiego, Urzędu Miasta Orzesze oraz liczni mieszkańcy Gardawic. W lutym 2007 r. podczas zebrania sprawozdawczego OSP Gardawice na stanowisko prezesa wybrano dha Pawła Witoszka – syna zmarłego prezesa.
 
W marcu 2007 roku został jednostka otrzymała samochód specjalny – proszkowy GPr – 1500 z Komendy Miejskiej PSP Tychy. 14 marca 2007 roku odebrano po karosacji samochód Jelcz 422 GCBA 5/32.
 
W październiku 2009 roku został uzupełniony skład zarządu – nowym członkiem został dh Roman Czylok. W Grudniu 2009 r. do objęcia funkcji z-cy naczelnika został powołany dh Michał Szala.
 
Jednostka dysponuje strażnicą położoną w Gardawicach przy ulicy Katowickiej 2, z trzema boksami garażowymi, dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi i jednym samochodem specjalnym: Star 244 GBA 2/5/16 Jelcz 422 GCBA 5/32 Star 29 GPr-1500 oraz pozostałym sprzętem pożarniczym niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej: 4 aparaty powietrzne, 2 pilarki spalinowe, piła do cięcia betonu i stali,
2 agregaty prądotwórcze plus sprzęt oświetleniowy, 2 motopompy do wody czystej, 1 motopompa szlamowa do wody brudnej, 4 radiostacje nasobne, 3 radiostacje samochodowe, zestaw do łączności trankingowej, 2 przyczepy na sprzęt, 1 zwijadło, system alarmowania DSP-50.
 
19 marca 2010 roku został wybrany nowy Zarząd OSP Gardawice.

Zarząd

dh Paweł Witoszek – prezes zarządu (tel. 602 109 810)
dh Jerzy Szostok – naczelnik (tel. 503 143 265)
dh Stanisław Brandys – z-ca naczelnika
dh Michał Szala – z-ca naczelnika
dh Ryszard Mazurkiewicz – skarbnik
dh Tadeusz Szala – członek zarządu
dh Bogusław Poloczek – członek zarządu
dh Wojciech Szostok – członek zarządu
dh Roman Czylok – członek zarządu
dh Łucjan Kowalski – członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

dh Stanisław Kempa – przewodniczący
dh Stanisław Onderka – członek komisji
dh Stanisław szostok – członek komisji

 

 

 

 

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze