Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Rok 2016
2016 rok

 23 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym z wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego Przystań.

21 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym z dyrektorami placówek oświatowych.

20 grudnia
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystości przekazania oraz poświęcenia wozu gaśniczo-ratowniczego dla OSP Gardawice.

20 grudnia
Burmistrz Mirosław Blaski oraz radny Janusz Zgoł wzięli udział w spotkaniu opłatkowym seniorów z Woszczyc.

19 grudnia
Bumistrz Mirosław Blaski oraz zastępca Sylwia Krawczyk, a także przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w wigilii dla samotnych zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

17 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu opłatkowym seniorów ze Zgonia.

16 grudnia
Burmistrz wraz z dyrektor, nauczycielami oraz uczniami Gimnazjum nr 3 w Gardawicach wziął udział w uroczystości przyznania nagród w konkursie "Zielona Pracownia 2016" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

15 grudnia
Burmistrz Mirosław Blaski i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach spotkali się z seniorami zamieszkałymi w centrum.

14 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu świątecznym z seniorami Jaśkowic.

14 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu świątecznym w Domu Dziecka.

14 grudnia
Burmistrz spotkał się z seniorami Zawady.

13 grudnia
Burmistrz spotkał się z seniorami Zazdrości.

7 grudnia
Burmistrz oraz radni centrum spotkali się z mieszkańcami centrum.

7 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami zorganizowanym w SP 10 w Woszczycach dot. planu zagospodarowania przestrzennego Królówki.

7 grudnia
Na uroczystości zorganizowanej przez Urząd Stanu Cywilnego burmistrz wręczył oddznaczenia oraz złożył gratulacje jubilatom za długoletnie pożycie małżeńskie.

6 grudnia
Burmistrz spotkał się w ratuszu z sołtysami w celu omówienia bieżących spraw poszczególnych sołectw.

6 grudnia
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej odwiedzili wszystkie przedszkola, wręczając dzieciom mikołajkowe łakocie oraz nagrody za udział w konkursie ekologicznym na temat segregacji odpadów.

3 grudnia
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wziął udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika w KWK Bolesław Śmiały.

2 grudnia
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wziął udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika w KWK Krupiński.

30 listopada
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu ws. reformy oświaty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

28 listopada
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu ws. reformy oświaty w Kuratorium Oświaty w oddziale w Rybniku.

26 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski wziąłu udział w obchodach Dnia Seniora w Mościskach.

24 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w naradzie służbowej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie.

21 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski złożył wizytę w żłobku w Gostyni w celu rozeznania zasad oraz aspektów pozytywnych i negatywnych funkcjonowania żłobka w tej miejscowości.

18 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w koncercie charytatywnym na rzecz chorego mieszkańca Orzesza Michała Moronia, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

8 listopada
Burmistrz, z-ca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział we mszy św. w intencji orzeskich seniorów, a następnie spotkali się z nimi z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora, który obchodzony jest 20 listopada.

7 listopada
Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w uroczystości z okazji oddania do użytku kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 3 w Gardawicach.

3 listopada
Burmistrz spotkał się w Urzędzie Miejskim z sołtysami.

3 listopada
Burmistrz, z-ca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej, radni, dyrektorki orzeskich szkół wzięli udział w koncercie charytatywnym na rzecz chorego na raka mieszkańca Orzesza - pana Michała Moronia, który odbył się SP 8 w Mościskach.

2 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radni wzięli udział w Koncercie Zaduszkowym zorganizowanym przez stowarzyszenie Orzeska Inicjatywa i Miejski Ośrodek Kultury w kościele pw. Nawiedzenia NMP.

28 października
Burmistrz wziął udział w uroczystości z okazji 25-lecia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

25 października Burmistrz spotkał się w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami kół łowieckich.
24 października
Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który odbył się w Lyskach.

22 października
Burmistrz Mirosław Blaski, z-ca przewoniczącego Rady Miejskiej Eugeniusz Szala oraz radni wzięli udział w XII Zjeździe Śpiewaczym im. Mieczysława Dzieńdziela.

19 października Burmistrz i przewodniący RM wzięli udział w obchodach Dnia Seniora w Gardawicach.
19  października
Burmistrz Mirosław Blaski, z-ca burmistrza Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radni wzięli udział w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowanej przez Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

18 października Burmistrz wziął udział w Biesiadzie Piwnej zorganizowanej przez Koło Emerytów z Orzesza.
13 października
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli stypendia naukowe 70 uczniom z naszego miasta.

12 października
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej odebrali podczas gali w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie po raz czwarty wyróżnienie Samorządowy Lider Edukacji dla Orzesza.

4 października W obchodach Dnia Seniora w Jaśkowicach wzięli udział burmistrz Mirosław Blaski i przewodniczący RM Jan Mach.
28 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Zawadzie dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

28 września
Z-ca burmistrza Sylwia Krawczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w obchodach 25 rocznicy samorządności Gminy Ornontowice.

28 września  
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Zazdrości dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

27 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Mościskach dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

26 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Królówce dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

26 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Zgoniu dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

23 września
Z-ca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Wyrach wraz ze starostą powiatu mikołowskiego Henrykiem Jaroszkiem oraz Mirellą Banaś - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

17-20 września Burmistrz uczestniczył w konferencji energetycznej w Neuss.
15 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Zawiści dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

15 wrzesnia
Burnistrz wręczył nagrody dla Uczniowskiego Klubu Tenisa Stołowego Sokoł i MKS Sokół zdobyte podczas XX Dni Orzesza.

14 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Gardawicach dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

14 września
Burmistrz Mirosław Blaski, z-ca Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radni wzięli udział w Apelu Poległych, który został odczytany przed Pomnikiem im. Poległych na Pasternioku w 77. rocznicę zamordowania orzeskich powstańców przez hitlerowców.

13 września
W urzędzie burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej spotkali się z sołtysami.

9 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Woszczycach dot. przeznaczenia Funduszu Sołeckiego.

7 września
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu z seniorami Zawady zorganizowanym przez radę sołecką z sołtysem Bartłomiejem Markiem na czele.

6 września
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z seniorami Woszczyc zorganizowanym przez radę sołecką z sołtys Krystyną Kieś na czele.

4 września
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wzięli udział w festynie dożynkowym w Zawiści.

4 września
Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wziął udział w uroczystych obchodach jubileuszu 140-lecia istnienia OSP w Gardawicach.

3 września
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wzięli udział w dożynkach w Zazdrości.

1 września
Burmistrz, z-ca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radny z Zawiści wzięli udział w uroczystej akademii z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści.

30 sierpnia
Burmistrz spotkał się z przedstawicielami firmy Alpro ws. przeprojektowanie przebiegu kolektora kanalizacyjnego z ul. Wieniawskiego do oczyszczalni w Zawiści.

28 sierpnia
Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radny z Gardawic wzięli udział w dożynkach w Gardawicach.

27 sierpnia
Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radny z Woszczyc wzięli udział w obchodach święta plonów w Woszczycach.

27 sierpnia
Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni z Mościsk i Zgonia uczestniczył w dożynkach w Mościskach.

27 sierpnia
Burmistrz wziął udział w II Międzynarodowym Turnieju Rycerskim, nad którym objął honorowy patronat.

27 sierpnia
Burmistrz wziął udział w V Orzeskim Biegu Ulicznym, nad którym objął honorowy patronat.

25 sierpnia
Burmistrz wraz z naczelnikiem Wydziału Komunalnego spotkał się z przedstawicielami firmy Tauron w celu negocjowania opłat oraz inwentaryzacji oświetlenia na terenie gminy, a także wymiany oświetlenia na LED-owe.

23 sierpnia
Burmistrz spotkał się z przedstawicielami KWK Bolesław Śmiały ws. planowanego ruchu kopalni pod Orzeszem.

23 sierpnia
Burrmistrz wraz z radnym Eugeniuszem Szalą spotkał się z prezesem fabryki Janpol ws. pozyskania środków na dofinansowanie rewitalizacji terenu rekracyjnego w Jaśkowicach.

16 sierpnia
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Królówki ws. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

9 sierpnia
Spotkanie burmistrza ze starostą mikołowskim Hanrykiem Jaroszkiem.

16 lipca
Burmistrz wziął udział w zawodach strzeleckich, nad którymi objął honorowy patronat.

14 lipca
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli wizytę najstarszej mieszkańce miasta pani Elżbiecie Blaskiej w setną rocznicę jej urodzin.

13 lipca
Burmistrz wziął udział w obchodach Święta Policji zorganizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Mikołowie.

6 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z likwidatorem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Orzeszu ws. przyszłości budynku w ścisłym centrum miasta, w którym mieścił się dom towarowy.

6 lipca
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Tomaszem Szeirem spotkał się z przedstawicielem firmy zajmującej się fotowoltaiką ws. wykorzystania nowych technologii i pozyskania środków na nie w związku z tworzeniem nowego miejsca PSZOK-u przy ul. Mikołowskiej.

5 lipca
W Urzędzie Miejskim w Orzeszu burmistrz spotkał się z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. planowanej przebudowy drogi nr 925.

4 lipca
Burmistrz spotkał się z nadleśniczym Nadleśnictwa Kobiór w sprawie omówienia kwestii dostępności do terenu parku na Górze św. Wawrzyńca.

28 czerwca
Burmistrz wziął udział w Orzeskim Festiwalu Siatkówki w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie zorganizowanym przez SMUKS Orzesze.

25 czerwca
Burmistrz spotkał się z seniorami ze Zgonia.

23 czerwca
Burmistrz wziął udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach.

22 czerwca
Burmistrz wraz z radnymi uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami kopalni Bolesław Śmiały.

20 czerwca
Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

18 czerwca
Burmistrz wziął udział w Zwyczajnym Zjeździe Oddziału Miejskiego Zarządu OSP w Jaśkowicach.

16 czerwca
Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystych obchodach jubileuszu 25-lecia gminy Wyry.

16 czerwca
Wiceburmistrz Sylwia Krawczyk gościł na IX Spartakiadzie Przedszkolaków z Hektorem zorganizowanej przez Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1.

15 czerwca
Burmistrz uczestniczył w obchodach jubileuszu 10-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Borowej Wsi.

11 czerwca
Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli nagrody zwycięzcom rozgrywek sportowych podczas XX Dni Orzesza.

10 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w obchodach jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 9 w Zgoniu.

9 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

9 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w XIX Śląskim Dniu Treningowym Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Łaziskach Górnych.

8 czerwca
Burmistrz Mirosław Blask, wiceburmistrz Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w uroczystym otwarciu Zielonej Pracowni w Zespole Szkół nr 1 w Orzeszu.

4 czerwca
Wiceburmistrz Sylwia Krawczyk wzięła udział w festynie rodzinnym organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Orzeszu.

4 czerwca
Burmistrz wziął udział w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśkowicach.

4 czerwca
Burmistrz wziął udział w akcji Odjazdowy Bibliotekarz zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Orzeszu.

2 czerwca
Burmistrz wziął udział w dyskusji publicznej w Woszczycach ws. planu zagospodarowania Królówki.

31 maja
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli stypendia naukowe 37 uczniom z Orzesza za I semetr nauki w roku szkolnym 2015/2016.

24 maja
Burmistrz wziął udział w uroczystym finale Konkursu Dzielnicowy Roku 2015 w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie, gdzie wraz z innymi samorządowcami złożył gratulacje finalistom, wśród których znalazl się, zajmując II miejsce, mł. asp. Marcin Romaszkan z orzeskiego komisariatu.

24 maja
Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

20 maja
Burmistrz wręczył puchary i nagrody w VII Turnieju Bocce o Puchar Burmistrza Miasta Orzesza zorganizowanym przez Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu.

15 maja
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w uroczystości poświęcenia Domu Parafialnego przy Kościele ewangelicko-augsburskim pw. św. Ducha w Orzeszu.

14 maja
Burmistrz wziął udział w festynie w Domu Dziecka.

13 maja
Burmistrz gościł na XXVI Rejonowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Tychach, gdzie występowali uczniowie z orzeskich szkół podstawowych: SP 2, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9 oraz gimnazjów nr 2 i 3.

12 maja
Burmistrz wziął udział w XL sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów połączonej z obchodami 25-lecia działalności ŚZGiP.

12 maja
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk gościła na IV Festiwalu Piosenki i Tańca Przedszkolnego.

11 maja
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu włodarzy miast powiatu mikołowskiego w Mikołowie.

5 maja
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w obchodach 15-lecia Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Koła Terenowego w Jaśkowicach.

5 maja
Burmistrz, zastępca oraz orzewodniczący Rady Miejskiej spotkali się w UM ze strażakami z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Trzem jednostkom zostały wręczone piły strażackie.

3 maja
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk oraz radni miejscy wzięli udział w uroczystej mszy św. w intencji ojczyzny.

30 kwietnia
Burmistrz wręczył puchary i nagrody zwycięzcom XXI Turnieju Skata o Puchar Burmistrza Miasta Orzesza.

23 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z organizatorami wręczył medale i puchary zwycięzcom Mistrzostw Orzesza w Kolarstwie Szosowym.

21 kwietnia
W Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu odbyła się Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której poza radnymi i burmistrzem Mirosławem Blaskim udział wzięli Jerzy Markowski, prezes spółki Silesian Coal, która planuje wydobycie węgla pod południowymi dzielnicami Orzesza, prezes stowarzyszenia "Zielone Orzesze" Irena Pluta.

20 kwietnia
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Królówki.

19 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu burmistrzów i wójtów gmin powiatu mikołowskiego w Łaziskach Górnych.

19 kwietnia
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Woszczyc.

18 kwietnia
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Zgonia.

15 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wiesławem Klarem spotkał się z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg oraz firmy CP Glas.

14 kwietnia
Burmistrz Mirosaw Blaski wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Tomaszem Szeirem spotkał się z prezydentem Żor w celu omówienia tematu gospodarki odpadami dla naszych gmin.

10 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z prezesem Fundacji Aktywni Tomaszem Mrowcem wręczył puchary i medale zawodnikom uczestniczącym w Finale Powiatowej Ligi Siatkówki.

8 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Szkole Podstawowej nr 9 w Zgoniu.

8 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach.

7 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski i radny Bartłomiej Marek wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami Zawady.

7 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu nr 3 w Zawadzie.


6 kwietnia

Burmistrz  i zastępca spotkali się z rodzicami 6-latków w Szkole Podstawowej nr 10 w Woszczycach, gdzie przedstawił korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

6 kwietnia
Burmistrz spotkał się w Urzędzie Miejskim z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkiech i mieszkańcami w sprawie przedstawienia projektu remontu drogi wojewódzkiej nr 925. To było już drugie spotkanie, zorganizowane przez władze miasta, mające na celu uwzględnienie na etapie projektowania uwag i potrzeb właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż tej drogi.

6 kwietnia
Burmistrz gościł w Urzędzie Miejskim dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych z Mikołowa wraz z opiekunami, które wykonały dla niego pracę plastyczną.

6 kwietnia
Burmistrz i zastępca spotkali się z rodzicami 6-latków w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach, gdzie przedstawił korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

6 kwietnia
Burmistrz i zastępca spotkali się z rodzicami 6-latków w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości, gdzie przedstawił korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

5 kwietnia
Burmistrz Mirosław Blaski i skarbnik Iwona Burszku wzięli udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, gdzie doszło do podpisania porozumienia w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego na trasie: Orzesze-Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Bieruń Nowy – Oświęcim.

5 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Orzeszu, gdzie przedstawił korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

5 kwietnia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Miłośników Miasta Orzesze i panem Bartniczkiem - wnioskodawcami projektów dot. rewitalizacji parku na Górze św. Wawrzyńca.

5 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu, gdzie przedstawił korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

5 kwietnia
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach reprezentował władze miasta na obchodach 25-lecia odzyskania odrębności administracyjnej przez Gminę Ornontowice.

4 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu nr 7 w Zawiści, gdzie przedstawiał korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

4 kwietnia
Burmistrz spotkał się z rodzicami 6-latków w Przedszkolu nr 6 w Gardawicach, gdzie przedstawiał korzyści płynące z posłania dziecka do szkoły.

31 marca
Burmistrz wraz z radnymi z centrum wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami centrum Orzesza.

31 marca
Burmistrz Mirosław Blaski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz jego zastępca Eugeniusz Szala wręczli stypendia sportowe orzeskim uczniom.

26 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w wielkanocnej imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Miasta Orzesze i Urząd Miasta "Szukanie Zajączka".

23 marca
Burmistrz Mirosław Blaski oraz radni Teresa Potysz i Eugeniusz Szala spotkali się z mieszkańcami Jaśkowic.

20 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z radnym Eugeniuszem Buchalikiem wręczył puchary i medale zwycięzcom VIII Otwartych Mistrzostw Orzesza Cross Country o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.

2-4 marca
Burmistrz Mirosław Blaski uczestniczył w Konwencie Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

1 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wraz zastępcą Sylwią Krawczyk oraz sekretarz miasta złożył kwiaty pod obeliskiem na Górce św. Wawrzyńca w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

21 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z prezesem stowarzyszenia Aktywni Adamem Kurpasem wręczyli puchary i medale w IX Orzeskim Turnieju Piłki Halowej, który rozegrany został w dniach 20-21 lutego w hali MOSiR-u w Łaziskach Górnych.

17 lutego
Zastępca Burmistrza Sylwia Krawczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radni uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Policję ws. tworzenia map bezpieczeństwa w naszym mieście.

12 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz Sekretarz Miasta Jolanta Szubert wzięli udział w uroczystości podsumowującej Tydzień Profilaktyki Wad Postawy zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśkowicach.

12 lutego
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w uroczystości przekazania przez PCK podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu trójkołowych rowerków rehabilitacyjnych.

11 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Machem i radnym Aleksandrem Tabackim oraz innymi przedstawicielami gmin powiatu mikołowskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez władze Mikołowa ws. budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt.

9 lutego
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wraz z kierownikiem Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Tomaszem Szeierem wręczyła przedszkolakom i uczniom orzeskich szkół nagrody w konkursie ekologicznym.

24 stycznia
Burmistrz wysłuchał koncertu kolęd w wykonaniu chórów, zespołów instrumentalnych oraz solistów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych z Żor, który odbył się w kościele ewangelickim św. Ducha w Orzeszu.

24 stycznia
Burmistrz wręczył puchary i medale zwycięzcom II Zimowego Biegu Orzeskiego.

23 stycznia
Burmistrz wziął udział w spektaklu Integracyjnej Grupy Teatralnej POMOST "Portret rodzinny".

15 stycznia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu opłatkowym dla seniorów, emerytów i rencistów z Królówki i Woszczyc zorganizowanym przez stowarzyszenie Piwnica.

10 stycznia
Burmistrz, z-ca burmistrza, przewodniczący RM oraz z-ca przewodniczącego wzięli udział w przedstawieniu jasełkowym w wykonaniu Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Jaśkowiczanie, Młodych Jaśkowiczan i dzieci z przedszkola Piccolo.

7 stycznia
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach i radni uczestniczyli w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Orzeszu.

6 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w koncercie chóru Dzwon w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Orzeszu.

3 stycznia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk i przewodniczący RM wzięli udział w przedstawieniu "Śląskie Jasełka" w wykonaniu Regionalnego Zespołu Śpiewaczego Szarotki.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze