Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Rok 2017

 22 grudnia
Burmistrz uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Koła Emerytów z Orzesza.

21 grudnia
Burmistrz uczestniczył w jasełkach i spotkaniu opłatkowym w Zespole Szkół nr 1 w Orzeszu.

21 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu świątecznym na zaproszenie Komendanta Powiatowej Policji w Mikołowie.

20 grudnia
Burmistrz wziął udział w jasełkach wystawionych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Zawadzie.

19 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez wychowanków Domu Dziecka w Orzeszu.

19 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym dla osób samotnych i podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu.

18 grudnia
Burmistrz gościł sołtysów w Urzędzie Miejskim na spotkaniu podsumowującym rok.

16 grudnia
Burimistrz wręczył puchary i medale zwycięzcom IV Gwiazdkowego Turnieju Karate Kyokushin Dzieci i Młodzieży w Katowicach.

13 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym emerytów z Jaśkowic.

13 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym emerytów z Zawady.

12 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym seniorów z Zazdrości.

12 grudnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wigilijnym Koła Emerytów z Orzesza.

7 grudnia
Burmistrz wręczył odznaczenia jubilatom za długie pożycie małżeńskie.

6 grudnia
Burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej odwiedzili wszystkie przedszkola, wręczając dzieciom mikołajkowe łakocie i składając świąteczne życzenia przedszkolakom oraz personelowi.

2 grudnia
Burmistrz wziął udział w Akademii Barbórkowej w MDK w Łaziskach Górnych.

1 grudnia
Burmistrz wziął udział w Dniu Górnika organizowanym przez KWK Budryk w Ornontowicach.

28 listopada
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk uczestniczyła w spotkaniu w RPWiK w Tychach.

23 listopada
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

22 listopada
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wraz z dyrektorami orzeskich szkół uczestniczyła w spotkaniu z władzami powiatu mikołowskiego dotyczącym współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organami prowadzącymi są gminy, a placówkami oświatowymi podlegającymi starostwu powiatowemu.

22 listopada
Burmistrz wziął udział w zabawie andrzejkowej organizowanej przez emerytów z Orzesza.

22 listopada
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

21 listopada
Burmistrz wziął udział w Święcie Pracownika Socjalnego organizowanym przez MOPS.

21 listopada
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z prezydentem Tychów.

21 listopada
Burmistrz wziął udział w walnym zgromadzeniu członków RPWiK Tychy.

20 listopada
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w MZK Tychy ws. taryfy metropolitarnej w pubicznym transporcie zbiorowym.

20 listopada
Burmistrz spotkał się z seniorami z Zawadami na przedświątecznym spotkaniu.

18 listopada
Burmistrz wziął udział w Dniu Seniora w Mościskach.

17 listopada
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz radna z Mościsk Grażyna Matuszczyk wzięli udział w uroczystym otwarciu nowo wybudowanego przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach.


11 listopada

Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w miejskich obchodach Dnia Niepodległości.

10 listopada
Burmistrz wziął udział w koncercie charytatywnym dla Karolka Świerczoka, który odbył się w sali widowiskowej w Jaśkowicach.

9 listopada
Burmistrz, jego zastępczyni oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystym oddaniu do użytku boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Zawadzie.

7 listopada
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym dot. omówienia przystąpienia do budowy na terenie powiatu mikołowskiego sieci urządzeń mierzących poziom zanieczyszczenia i smogu w oparciu o sieć SilesiaNet.

30 października
Burmistrz wręczył nagrody laureatom konkursu zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 6 pt. "Zawiść - miejsce przyjazne mieszkańcom".

28 października Burmistrz wziął udział w uroczystości z okazju jubileuszu 5-lecia Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Wyzwolenie.
25 października
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w IX Regionalnym Konkursie Gwarowym "Godomy po naszymu" pod honorowym Patronatem Burmistrza Orzesza organizowanym przez Zajazd Kasztelański - Dom Śląskiej Kultury oraz Szkołę Podstawową nr 10 w Woszczycach.

23 października Burmistrz i radni Jaśkowic spotkali się z mieszkańcami Jaśkowic.
19 października Burmistrz oraz radni centrum Orzesza wzięli udział w spotkaniu z mieszkańcami centrum.
19 października
Burmistrz wziął udział w spotkaniu koordynacji służby prewencyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie ws. wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

18 października Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Gardawicach,
17 października Burmistrz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Koło Emerytów z Orzesza.
16 października
Burmistrz spotkał się z dyrektorem Biblioteki Śląskiej prof. Janem Malickim w sprawie wyjaśnienia przeniesienia filli biblioteki do centrali.

12 października
Podczas sesji Rady Miejskiej burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli 95 najzdoleniejszym uczniom z naszej gminy Stypendia Naukowe Burmistrza Miasta.

11 października Burmistrz wziął udział w Dniu Seniora w Królówce.
11 października
Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w obchodach miejskiego Dnia Edukacji Narodowej, który zorganizowany został przez Szkołę Podstawową nr 2 w sali widowiskowej w Jaśkowicach.

8 października Burmistrz wziął udział w VI Orzeskim Biegu Ulicznym.
7 października
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wręczyła nagrody laureatom Językowej Gry Miejskiej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową nr 2 w Orzeszu.

4 października
W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie ws. omówienia prac zwiazanych z przebudową drogi 925. W spotkaniu z burmistrzem wziął udział marszałek Wojciech Saługa, wiceprzewodniczący Sejmiku Grzegorz Wolnik, burmistrz Czerwionki-Leszczyn Wiesław Janiszewski oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3 października
Burmistrz spotkał się z komendant komisariatu Policji nadkom. Anną Musioł oraz komendant Straży Miejskiej Barbarą Petniakowską w celu omówienia współpracy tych służb.

30 września
Burmistrz uczestniczył w Festiwalu Orzecha zorganizowanym przez stowarzyszenie Orzeska Inicjatywa pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Orzesze oraz Starosty Powiatu Mikołowskiego.

29 września
Burmistrz wziął udział w Apelu Poległych pod Pomnikiem Poległych na Pasternioku.

25 września
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Zawiści podczas zebrania wiejskiego.

22 września
Burmistrz wziął udział w zebraniu wiejskim w Zawadzie.

21 września
Burmistrz spotkał się z mieszkańcami Gardawic na zebraniu wiejskim.

11 września
Burmistrz wziął udział w zebraniu wiejskim w Zgoniu.

4 września
Burmistrz wziął udział w zebraniu wiejskim w Woszczycach.

4 września
Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w miejskiej akademii z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół.

2 września
Burmistrz wziął udział w uroczystościach dożynkowych w Zazdrości.

1 września
Burmistrz, zastępca burmistrza oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystym powitaniu nowej komendant komisariatu Policji w Orzeszu nadkom. Anny Musioł.

31 sierpnia
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej spotkali się z seniorami Jaśkowic.

 31 sierpnia
Burmistrz spotkał się w Urzędzie Miejskim z sołtysami.

30 sierpnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez OSP Jaśkowice z przedstawicielami wszystkich orzeskich  jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

28 sierpnia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Śląskie Kuratorium Oświaty  Delegaturę w Rybniku ws. reformy szkolnictwa.

27 sierpnia
Burmistrz uczestniczył w święcie plonów w Gardawicach.

26 sierpnia
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w dożynkach organizowanych przez mieszkańców Zgonia.

26 sierpnia
Burmistrz wziął udział w dożynkach organizowanych w sołectwie Królówka.

24 sierpnia
Burmistrz wraz z naczelnikiem Wydziału Komunalnego wziął udział w spotkaniu w MZK Tychy.

22 sierpnia
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu z seniorami Woszczyc.

19 sierpnia
Burmistrz wziął udział w "Zawadzkim biegu z kartoflem" organizowanym przez radę sołeckę i sołtysa Zawady.

17 sierpnia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu w RPWiK.

7 sierpnia
Burmistrz wraz z naczelnikiem Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchmościami wziął udział w spotkaniu z PKP ws. możliwości nabycia gruntów przez Miasto  przy ul. Gliwickiej.

30 lipca
Burmistrz wziął udział w uroczystości jubileuszeowej ks. Henryka Reske oraz 500-lecia reformacji.

28 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z projektantem oraz kierownikiem ZGKiM ws. przebudowy cmentarza komunalnego.

27 lipca
Zastępca Burmistrza Sylwia Krawczyk spotkała się dziećmi biorącymi udział w półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawowową nr w Jaśkowicach oraz Stowarzyszenie im. F. Stuska.

26 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

19 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym rewitalizacji linii kolejowych.

19 lipca
Burmistrz wziął udział w powiatowych obchodach Święta Policji w Mikołowie.

14 lipca
Burmistrz wziął udział w odbiorze oddziału przedszkolnego w Mościskach.

13 lipca
Burmistrz spotkał się z projektantem PSZOK-u.

12 lipca
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusz Szala oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Marek Bem dokonali uroczystego otwarcia skateparku przy ulicy Bukowina.

11 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

10 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie.

10 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

7 lipca
Burmistrz Mirosław Blaski, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, zastępca przewodniczącego RM Eugeniusz Szala oraz radni miejscy wzięli udział w uroczystości upamiętniającej jubileusz 55-lecia nadania praw miejskich miastu Orzesze. Na pamiątkę na terenie skweru przy rondzie św. Wawrzyńca została zakopana kapsuła czasu oraz zamontowana została tablica pamiątkowa.

3 lipca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

1 lipca
Burmistrz wraz z przewodnicząym Rady Miejskiej wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Zgoniu.

30 czerwca
Burmistrz wziął udział w otwarciu żłobka Minionkowo w Zazdrości.

28 czerwca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez sołtysa i Radę Sołecką Gardawic.

26 czerwca
Burmistrz spotkał się z projektantem PSZOK.

25 czerwca
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w uroczystości otwarcia Ścieżki Kultury w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, której inicjatorami byli starostowie powiatów mikołowskiego oraz reńskiego z Niemiec.

23 czerwca
Burmistrz, zastępca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w Orzeskim Powitaniu Lata, podczas którego m.in. burmistrz oraz przewodniczący wręczyli statuetkę Zasłużony dla Miasta Orzesze Tomaszowi Pinkowskiemu.

8 czerwca
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wziął udział w Dniu Ławnika obchodzonym w Mikołowie, podczas którego ławnik z Orzesza p. Zygfryd Adamczyk otrzymał Statuetkę Temidy od Rady Ławniczej za 20 lat pełnienia funkcji sędziego społecznego.

8 czerwca
Burmistrz, przewodniczący RM oraz zastępca przewodniczącego wzięli udział w otwarciu filli MBP w Jaśkowicach w nowej lokalizacji.

8 czerwca
Burmistrz wziął udział w uroczystości podsumowania roku szkolnego w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

7 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski oraz zastępca Sylwia Krawczyk wzięli udział w X Spartakiadzie Przedszkolaków z Hektorem.

6 czerwca
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w obchodach Dnia Rodziny w Gimnazjum nr 3 w Gardawicach.

5 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca Sylwia Krawczyk, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach oraz zastępca przewodniczącego Eugeniusz Szala wzięli udział w uroczystości otwarcia pracowni przyrodniczej "Zielona Strefa" w Gimnazjum nr 3 w Gardawicach dofinansowanej przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach projektu "Zielona Pracownia 2017".

 1 czerwca
Burmistrz Mirosław Blaski oraz zastępca Sylwia Krawczyk wzięli udział w festynie zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka, podczas którego burmistrz wręczył rower rehabilitacyjny od PCK Dominikowi Murasowi.

27 maja
Burmistrz wziął udział w Pikniku Rodzinnym i widowisku "Ahoj, przygodo" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 w Jaśkowicach.

26 maja
Burmistrz oraz przewodniczący Rady Miejskiej wzięli udział w Turnieju Bocce o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze, który odbył się już po raz ósmy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu.

25 maja
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

24 maja
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z projektantami ws. planu zagospodarowania przestrzennego Urbasówki.

20 maja
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach był gościem widowiska rekonstrukcyjnego organizowanego przez Gminę Wyry "Witwa Wyrska - Bój o Gostyń".

20 maja
Burmistrz wziął udział w festynie rodzinnym w Domu Dziecka.

20 maja
Burmistrz wręczył breloczki i słodycz dzieciom biorącym udział w rajdzie rowerowym zorganizowanym przez stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom z Zazdrości.

16 maja
Burmistrz Mirosław Blaski, zastępca Sylwia Krawczyk i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach złożyli wizytę pani Hildzie Budziszewskiej - najstarszej mieszkance Orzesza - w związku z jej 103. urodzinami.

12 maja
Burmistrz spotkał się z komendantami Policji i Straży Miejskiej, aby omówić kwestie bezpieczeństwa w mieście.

12 maja
Burmistrz wziął udział w Miejskich Obchodach Dnia Strażaka w Piekarach Śląskich.

11 maja
Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Zarządu Miejskiego OSP.

11 maja
Burmistrz oraz zastępca burrmistrza wzięli udział w spotkaniu z sołtysami.

11 maja
Burmistrz wziął udział w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

11 maja
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk był gościem Festiwalu Piosenki i Tańca Przedszkolnego pt. "Przedszkolak - podróżnikiem" zorganizowanego przez Przedszkole nr 2.

10 maja
Burmistrz był gościem Powiatowego Konkursu Czytelniczego, który odbył się w Zespole Szkół w Orzesze.

6 maja
Burmistrz Mirosław Blaski wręczył puchary i nagrody zwycięzcom Zawodów w Strzelectwie Myśliwskim o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.

4 maja
Burmistrz Mirosław Blaski oraz zastępca Sylwia Krawczyk wzięli udział we mszy św. w intencji strażaków oraz obchodach Dnia Strażaka zorganizowanych przez jednostkę OSP z Orzesza.

3 maja
Burmistrz, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział w obchodach 110-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczycach.

3 maja
Burmistrz, z-ca burmistrza, przewodniczący Rady Miejskiej oraz radni wzięli udział we mszy św. w intencji ojczyzny z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz złożyli kwiaty pod Pomnikiem Poległych na Pasternioku.

1 maja
Burmistrz wręczył puchary oraz dyplomy zwycięzcom XXIII Turnieju Skata o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze, który odbył się w Woszczycach.

29 kwietnia
Burmistrz gościł na charytatywnym turnieju amatorskiej piłki nożnej, który odbył się w hali MOSiR w Łaziskach Górnych na rzecz Karola z Jaśkowic i Viktorii z Ornontowic.

28 kwietnia
Burmistrz wziął udział w koncercie charytatywnym "Gramy dla Viki&Karolka" zorganizowanym przez Tomasza Pinkowskiego - lidera zespołu Top Musix z Zawady oraz radnego Bartłomieja Marka.

28 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z prezesem CP Glass SA ws. omówienia współpracy przedsiębiorstwa z miastem Orzesze.

26 kwietnia
Zastępca burmistrza spotkała się z dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu w celu omówienia organizacji VIII Turnieju Bocce o Puchar Burmistrza Miasta Orzesze.

25 kwietnia
Burmistrz spotkał się z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg, aby omówić remonty dróg powiatowych na terenie Orzesza.

21 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym, na którym podsumowano prace nad projektem "Jednolita Strategia Terytorialna - spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST".

19 kwietnia
Burmistrz był gościem X Międzyprzedszkolnego Przeglądu Tańców, Piosenek i Gwary Śląskiej zorganizowanego przez Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1.

18 kwietnia
Burmistrz spotkał się z przedstawicielami Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji w Orzeszu ws. bezpieczeństwa w mieście.

13 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu przedświątecznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Powrót.

12 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim, podczas którego doszło do podpisania umowy LGD Ziemia Pszczyńska.

11 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu Rady Projektu, na którym podsumowano prace nad projektem "Jednolita Strategia Terytorialna - spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST".

9 kwietnia
Burmistrz wziął udział w Misterium Wielkanocnym wystawionym przez Regionalny Zespół Śpiewaczy Jaśkowiczanie.

6 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach, na którym zostało podpisane porozumienie międzygminne ws. bezpłatnej komunikacji dla młodzieży szkolnej z uboższych rodzin oraz dla kierowców w sytuacji ogłoszenia alertu smogowego.

3 kwietnia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, podczas którego zostały omówione sprawy bieżące.

30 marca
Burmistrz wręczył puchary i nagrody zwycięzcom Festiwalu Piosenki Śląskiej "Orzeszek".

30 marca
Burmistrz wraz z radnymi z centrum wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami centrum, podczas którego m.in. odbyło się głosowanie nad projektami w ramach budżetu dla mieszkańców.

30 marca
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczył Nagrody Sportowe oraz Wyróżnienia Burmistrza Miasta Orzesza za osiągnięcia w 2016 roku.

29 marca
Burmistrz spotkał się z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy oraz naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie ws. Targów Pracy.

27 marca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach ws. planowanych inwestycji w Orzeszu.

26 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wręczył puchary i medale zwycięzcom Cross Country 2017.

25 marca
Burmistrz wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Zawiść.

23 marca
Burmistrz spotkał się z prezydentem Miasta Tychy ws. bezpłatnej komunikacji miejskiej.

23 marca
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wręczyła nagrody zwycięzcom eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

22 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z radnymi Teresą Potysz i Eugeniuszem Szalą wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami Jaśkowic, na którym m.in. odbyło się głosowanie nad projektem do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu dla Jaśkowic.

22 marca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach, podczas którego do eksploatacji została przekazana nowa kuchnia oraz jadalnia.

21 marca
Burmistrz spotkał się z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta.

18 marca
Burmistrz wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Gardawice.

18 marca
Burmistrz wziął udział w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP Jaśkowice.

15 marca
Burmistrz spotkał się z Komendantem Policji Powiatowej w Mikołowie ws. bezpieczeństwa mieszkańców Orzesza.

14 marca
Burmistrz spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich ws. remontu ulicy Mikołowskiej.

14 marca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Woszczycach.

13 marca
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie ws. uzgodnień dotyczących lokalizacji skateparku w Orzeszu.

13marca
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu z rodzicami ws. utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Gardawicach.

10 marca
Burmistrz Mirosław Blaski spotkał się z komendantami Komisariatu Policji w Orzeszu oraz Straży Miejskiej.

8 marca
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wzięła udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym w szkole w Zgoniu przez stowarzyszenie Razem=Łatwiej.

8 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu z emerytami centrum w Miejskim Ośrodku Kultury z okazji Dnia Kobiet.

8 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach ws. remontu ul. Mikołowskiej.

8 marca
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Kobiet dla emerytów w Jaśkowicach.

6 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w gali Sportowa Osobowość Ziemi Mikołowskiej Roku 2016.

4 marca
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w walnym zebraniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zgoniu.

27-28 lutego
Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

25 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w walnym zebraniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Orzesze.

23 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski oraz zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk wraz z przedstawicielami Delegatury Kuratorium Oświaty z Rybnika wzięli udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 w związku z reformą oświaty.

20 lutego
Burmistrz wział udział w spotkaniu w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach ws. darmowej komunikacji.

18 lutego
Burmistrz Mirosław Blaski wziął udział w walnym zebraniu sprawozdawczym za 2016 rok w OSP Woszczyce.

13 lutego
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach.

10 lutego
Burmistrz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Pszczyńska", której gmina Orzesze jest członkiem.

9 lutego
Burmistrz wraz z pozostałymi włodarzami gmin powiatu mikołowskiego wziął udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Mikołowie ws. Jednolitej Strategii Terytorialnej.

6 lutego
Burmistrz wziął udział w spotkaniu wiejskim w Zawiści, na którym dyskutowano m.in. o gazyfikacji niskiej emisji i kanalizacji sołectwa.

3 lutego
Burmistrz gościł proboszczów gminy w Urzędzie Miejskim na spotkaniu noworocznym.

2-3 lutego
Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

30 stycznia
Burmistrz wraz z komendant Straży Miejskiej wziął udział w naradzie służbowej burmistrzów i wójtów powiatu mikołowskiego w Komendzie Powiatowej Policji w Mikołowie.

28 stycznia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Izby Regionalej RZŚ Szarotki w Mościskach.

27 stycznia
Burmistrz wziął udział w spotkaniu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

27 stycznia
Zastępca burmistrza Sylwia Krawczyk oraz sekretarz miasta Jolanta Szubert wzięły udział w konferencji ws. reformy oświaty w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

23 stycznia
Burmistrz wraz z małżonką wziął udział w Nabożeństwie Ekumenicznym w kościele pw. Świętego Ducha w Orzeszu.

22 stycznia
Burmistrz wysłuchał Noworocznego Koncertu Kolęd w kościele pw. Nawiedzenia NMP w Orzeszu.

22 stycznia
Burmistrz wręczył puchary i medale zwycięzcom III Zimowego Biegu Orzeskiego zorganizowanego przez Fundację Aktywni.

15 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk gościli w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który jak co roku mieścił się w Gimnazjum nr 2 w Zawadzie.

9 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk wzięli udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5 w Zazdrości ws. reformy edukacji, która wprowadzona zostanie od nowego roku szkolnego.

9 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk wzięli udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach ws. reformy edukacji, która wprowadzona zostanie od nowego roku szkolnego.

8 stycznia
Burmistrz oraz zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusz Szala wzięli udział w widowisku bożonarodzeniowym „Cieszmy się pod niebiosy...” przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury wraz z Regionalnym Zespołem Śpiewaczym Jaśkowiczanie, dziecięcym zespołem wokalnym działającym przy MOK oraz dziećmi z przedszkola Piccolo.

5 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk wziął udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 w ws. reformy edukacji planowanej przez rząd.

4 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk wziął udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawiści ws. reformy edukacji planowanej przez rząd.

4 stycznia
Burmistrz Mirosław Blaski wraz z zastępcą Sylwią Krawczyk wziął udział w spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 8 w Mościskach ws. reformy edukacji planowanej przez rząd.


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze