Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Placówka Wsparcia Dziennego Przystań

Placówka Wsparcia Dziennego Przystań jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze, powołaną do realizacji zadań Gminy wynikających z Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


Główne cele działania to:

  • prowadzi działalności opiekuńczo-wychowawczej;
  • łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań;
  • poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności problemem alkoholowym;
  • zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia u dzieci i młodzieży;
  • zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, bezpieczeństwa, zaufania);
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków;
  • stała praca z rodziną dziecka;
  • organizowanie cyklicznych spotkań z rodzicami dziecka;
  • prowadzenie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego;
  • organizowanie prelekcji i spotkań tematycznych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

Placówka organizuje imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne. W okresie wakacji letnich i zimowych zajęcia prowadzone są w różnych formach: półkolonii, obozów, wyjazdów, wycieczek i in.

 

Kierownik: Sabina KontnyDane kontaktowe:

ul. K. Miarki 1 (budynek Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku)

43-180 Orzesze

tel. 503 878 672

tel./fax 32 32 60 859

e-mail: przystan@orzesze.pl

www.przystan.orzesze.pl

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze