Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Placówka Wsparcia Dziennego Przystań

Placówka Wsparcia Dziennego jest jednostką powołaną do realizacji zadań Gminy wynikających z Ustawy z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu do trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka jest prowadzona przez organizacje pozarządowe –Centrum Społecznego Rozwoju oraz Fundację Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży, które zastały wyłonione w ramach II otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Miasta Orzesze w latach 2017-2018 z zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonego w dniu 30 listopada 2016 r.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-18.00, a w dni wolne od szkoły (przerwa świąteczna, ferie, wakacje) w godzinach od 8.00 do 13.00. Działalność Palcówki ma na celu wsparcie lokalnej społeczności w procesie wychowania dzieci i młodzieży pochodzących głównie z rodzin dysfunkcyjnych, w tym z problemem alkoholowym.

 

Placówka zapewnia podopiecznym:

  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
  • stałą pracę z rodziną dziecka,
  • realizację elementów profilaktyki uzależnień zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu na 2017 rok,
  • ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć.

 

Placówka organizuje imprezy środowiskowe, zajęcia profilaktyczne i edukacyjne. W okresie wakacji letnich i zimowych zajęcia prowadzone są w różnych formach: półkolonii, wyjazdów, wycieczek i in.

 

Osoba do kontaktu: Sabina Kontny


Dane kontaktowe:

ul. Bukowina 19 (Szkoła Podstawowa nr 2)

43-180 Orzesze

tel. 503 878 672,

32 22 15 298 (tel. do Szkoły Podstawowej nr 2)


 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze