Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Trasy rowerowe


Sieć tras rowerowych na terenie Powiatu Mikołowskiego – infrastruktura aktywnych form turystyki to projekt zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 2 175 566 zł, dofinansowanie 85 proc. kosztów kwalifikowalnych

Beneficjentami projektu są: Gmina Orzesze – jako Lider – oraz gminy: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Wyry – jako Partnerzy.


Inwestycja polegała na wytyczeniu 247,76 km nowych oraz modernizacji 30 km istniejących tras rowerowych. Trasy poprowadzone zostały po istniejących drogach publicznych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W ramach realizacji projektu wykonano następujący zakres prac:

w Orzeszu wytyczonych zostało 99,54 km tras rowerowych, poprzez zabudowanie 315 słupów z oznaczeniami oraz wykonanie 9 miejsc postojowych w postaci wiat, przy jednej z nich usytuowano mapę;

w Mikołowie tras wytyczono 87,6 km, poprzez zabudowanie 270 słupów z oznaczeniami oraz wykonanie 17 miejsc postojowych w postaci wiat, przy których usytuowane zostały mapy;

w Ornontowicach wytyczono 24,24 km tras rowerowych, poprzez zabudowanie 64 słupów ze znakami oraz wykonanie 5 miejsc postojowych w postaci wiat, przy dwóch z nich usytuowane zostały mapy;

w Wyrach wytyczono 34,18 km tras, poprzez zabudowanie 93 słupów ze znakami oraz wykonanie 8 miejsc postojowych w postaci wiat – przy jednej z nich postawiono mapę;

w Łaziskach Górnych wytyczono 32,20 km tras, poprzez zabudowanie 132 słupów ze znakami oraz wykonanie miejsc postojowych w postaci dwóch wiat, zaś w trzech miejscach usytuowano mapy.

Trwałość projektu budowy sieci tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego musi zostać zachowana przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty zakończenia projektu. Właścicielem wybudowanej infrastruktury są jednostki samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za jej zarządzanie oraz właściwe utrzymanie.

Wytyczone trasy są bardzo przyjazne i wiodą przez bardzo zróżnicowane krajobrazowo tereny, po nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych oraz leśnych duktach i ścieżkach. Przemieszczając się swoim dwuśladem, mamy oskazję poznać niezwykłe atrakcje gmin, jak choćby Ratusz w Mikołowie, zabytkowy park Planty, wapienniki, bunkry należące do obszaru warownego "Śląsk" czy kościół pw. św. Mikołaja z początku XVI w. w Bujakowie.

Słowem – przejazd rowerem po powiecie mikołowskim może oznaczać nie tylko rekreację, ale również lekcje z historii i kultury regionu oraz przyrody i biologii.

 

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze