Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Miejski Ośrodek KulturyMiejski Ośrodek Kultury został utworzony 1 października 1986 roku przez Miejską Radę Narodową, a swoją działalność rozpoczął 25 kwietnia 1987 r. W ramach swojej działalności tworzy warunki dla rozwijania pasji artystycznych, jest miejscem spędzania wolnego czasu i kształtowania wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Główne cele działalności Miejskiego Ośrodka Kultury to: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej, promowanie i tworzenie warunków amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych z różnych dziedzin: malarstwa, fotografii, literatury, muzyki, tańca, budowanie pomostu pomiędzy kulturą lokalną a globalną. Zajmuje się wspieraniem inicjatyw służących rozwojowi kultury w gminie, popularyzowaniem dorobku artystycznego różnych środowisk twórczych, edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, współpracą z sąsiednimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi, integracją kulturalną środowiska i ochroną jego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury


Bartłomiej Marek

Dane kontaktowe:

ul. Rynek 1
43-180 Orzesze
tel. 32 22 15 329
e-mail: impreza@mok-orzesze.pl
www.mok-orzesze.pl

W ciągu 25-letniej działalności MOK był trzykrotnie reorganizowany. W 1991 roku przyjął zadania związane ze sportem oraz nadzorem nad Miejską Biblioteką Publiczną i pełnił funkcję wydziału ds. kultury i sportu, co zaowocowało powstaniem Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Koordynacja i finansowanie działalności sportowej trwało 8 lat – w 1999 roku nastąpiła pierwsza reorganizacja, wymuszona przepisami Ustawy o finansach publicznych, co doprowadziło do odłączenia się klubów sportowych Orzesza, Gardawic oraz Woszczyc z zakresu działania Ośrodka. Wtedy nastąpił powrót do pierwotnej nazwy: Miejski Ośrodek Kultury. Odłączenie się sportu dało szansę na położenie większego nacisku na działania typowo związane z kulturą. Sześć lat później odłączyła się również Miejska Biblioteka Publiczna.

Miejski Ośrodek Kultury oferuje dzieciom i młodzieży szeroki wachlarz form zajęć, podczas których mogą rozwijać swoje pasje i kształtować nawyk czynnego, efektywnego spędzania wolnego czasu. Regularnie poszerzana jest oferta dla osób dorosłych o zajęcia, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie i twórczo spędzać czas oraz poprawiać kondycję fizyczną. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z wyjazdów do kina, teatru, operetki, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, plenerów malarsko-fotograficznych, spotkań z interesującymi ludźmi: podróżnikami, poetami, grafikami, pisarzami, muzykami, filmowcami i in. Częścią życia kulturalnego miasta są wernisaże promujące dorobek artystyczny utalentowanych mieszkańców Orzesza i nie tylko. Ponieważ Ośrodek niejednokrotnie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z twórcami spoza własnego terenu, wzbogaca w ten sposób orzeską kulturę elementami z innych środowisk. W tym celu powołano do życia dwie galerie: większą - Galerię Orzesze i mniejszą - Galerię 1. Piętro. Oba te miejsca są okazją zarówno do prezentowania twórczości popularnych artystów, jak i do odnajdywania i wspierania tych mniej znanych.
 

 Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze