Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Orzeski Lider Biznesu
                
Ideą, jaka przyświecała ustanowieniu nagrody Orzeski Lider Biznesu, była chęć i potrzeba wyróżnienia najlepszych przedsiębiorców posiadających swoją siedzibę na terenie Miasta Orzesze, przyczyniających się do jego rozwoju gospodarczego, których postawa biznesowa może stanowić wzór do naśladowania. Pomysłodawcy przedsięwzięcia mieli również na uwadze promocję Miasta Orzesze jako dogodnego obszaru do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 
Nagrodzony przedsiębiorca otrzymuje list gratulacyjny w formie dyplomu oraz statuetkę Orzeski Lider Biznesu. Od tego momentu laureat nabywa prawa do korzystania i posługiwania się nadanym tytułem do promocji firmy oraz wykorzystywania go do własnych działań marketingowych.
 

Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie nagrody przysługuje:
  • Burmistrzowi Miasta Orzesze,
  • Komisjom działającym przy Radzie Miejskiej Orzesze,
  • Grupie 5 radnych,
  • Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.
 
Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Orzesze przy udziale Kapituły w składzie:
  • Burmistrz Miasta Orzesze,
  • Przewodniczący Rady Miesjiej Orzesze,
  • Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej Orzesze.
Powołana Kapituła nominuje do nagrody przyznawanej w trzech kategoriach: usługi, handel i przemysł.

Kapituła ma prawo indywidualnie potraktować kandydata mającego szczególny wkład w promocję Miasta Orzesze w sytuacji, gdy nie jest to przedsiębiorca z siedzibą w Orzeszu lub gdy przedsiębiorca nie mieści się w żadnej z ww. trzech kategorii.


ZDOBYWCY TYTUŁU
ORZESKI LIDER BIZNESU


2012 rok
Pol-Am-Pack S.A.
Oddział Huta Szkła "Orzesze"
2013 rok
Fabryka Materacy Janpol Sp. z o.o.

2014 rok
NT Industry Sp. z o.o.


 
 


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze