31 lipca 2014 Imieniny: Ignacego i Heleny. Pogoda na dziś:   

Władze Miasta
Struktura organizacyjna
Rada Miejska
Wirtualne Biuro
Kontakt i godziny urzędowania
Księga gości
Linki do innych stron
Organizacje pozarządowe - konkursy
Konsultacje społeczne
Małe granty

 

Dzienniki Ustaw

Monitory Polskie

 

Rządowe Centrum  LegislacjiWykaz nazw ulic
Położenie geograficzne
Historia
Dzielnice i Sołectwa
Galerie zdjęć
Sport
Kalendarz Imprez
Parafie
Komunikacja
Biura poselskie i senatorskie
Gazeta Orzeska
Gminny rejestr zabytków
Baza hotelowa
Zarządzanie Kryzysowe
Zamówienia publiczne
Podatki
Oferty inwestycyjne
Zewnętrzne Źródła Finansowania
Gospodarka Nieruchomościami
Planowanie przestrzenne
Szkody górnicze
Dotacje celowe dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji
Strategia Rozwoju Miasta Orzesze

 

 

Informacje dotyczące Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

 

 

  

 

Początki Orzesza i jego dzielnic, jak większości miast i wsi śląskich nikną w odległym okresie historii śląska. Ustne przekazy nawiązujące do starych legend przenoszą czas powstania tutejszych miejscowości od początków XI wieku. Orzeskie gminy "gościły" urzędników polskich, czeskich i austriackich, pruskich
i niemieckich. Ludność orzeska żyła pod panowaniem Piastów, Przemyślidów i Habsburgów. Do XIII wieku ziemie orzeskie należały do ziemi krakowskiej, na początku XV wieku weszły w skład księstwa raciborskiego, by wreszcie po utworzeniu księstwa pszczyńskiego, pozostać przez pięć stuleci w jego granicach.

 

WOSZCZYCE

 

Najstarszą dzielnicą Orzesza są Woszczyce. Parafia, jak utrzymuje kronikarz z XVII wieku, powstała tu w 1003 roku, a pierwszym właścicielem wioski i budowniczym kościoła, którego poświęcenia miał jakoby dokonać św. Wojciech, był "Peter a Woschczutzki" (Piotr Woszczycki).
Jeszcze przed 1252 rokiem wieś przeszła na własność klasztoru cystersów w Rudach Raciborskich. W 1283 roku cystersi oddali Woszczyce Stefanowi Zbronowiczowi za wieś Żernicę. Ród Zbronowiczów, jak się przypuszcza, przejął nazwisko Woszczyckich i władał wsią do 1647 roku, kiedy panem Woszczyc został Adam Wielopolski. Potem właścicielami działów rycerskich w Woszczycach byli kolejno od 1683 roku rodzina Franckehen, od 1766 roku Gustaw Cibulka, od 1777 roku Franciszek i Anna Słaski, od 1788 roku Franciszek Leopold Zawadzki, a po nim jego córka i następni spadkobiercy, od 1817 roku Andrzej Witowski, od 1836 roku do 1945 roku Franciszek Winkler i spadkobiercy.


Podczas wojny 30-letniej wieś została zupełnie zniszczona i przestała istnieć. Wcześniej, około 1560 roku były w Woszczycach 23 duże gospodarstwa i 9 zagród. Na początku XVIII wieku wieś miała 20 zagród, jeden folwark, młyn, owczarnię, małą hutę żelaza, neobarokowy pałacyk, murowany, parterowy budynek z mansardą i z elewacjami zdobionymi piękną sztukaterią. Ponowny rozwój przeżyły Woszczyce dopiero w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku kiedy liczba mieszkańców wzrosła do 566 osób. 

W 1409 roku postawiono w Woszczycach nowy, drewniany kościół św. Piotra i Pawła, a w 1682 roku następny w miejscu, w którym 200 lat później, bo w 1880 roku oddano do użytku murowany, z cegły i kamienia, neogotycki kościół, który przetrwał do chwili obecnej. 

 

 

dalej >


Miejski Zespół Oświaty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Miejski Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Policja

Straż Miejska

Ochotnicze Straże Pożarne

Szpitale

Przychodnie

Apteki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Orzesze

Wybory Uzupełniające do Senatu RP 7 września 2014 r.

 

Wymiana dowodów osobistych

Informacja meldunkowa

Numeracja nieruchomości

Badanie struktury gospodarstw rolnych

 

UZYSKAJ BEZPŁATNY CERTYFIKAT SEKAP

 

Załatw sprawę przez Internet
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 


 

Ostrzeżenia
meteorologiczne
 

 

 

 

  

 

 


Wszystkie prawa zastrzeżone. UM Orzesze