Portal Miasta Orzesze

Kadra pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. BEATA KAŁWAK

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr PATRYCJA PACHA

 

Przedmiot Imię i nazwisko nauczyciela


Edukacja Przedszkolna

mgr Maria Drelamgr Anna Dudek

lic Barbara Owczarek

mgr Mariola Onderka

mgr Beata Mrowiec

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Brząkalik

mgr Ilona Nierada

mgr Elżbieta Tarapacz

Język polski

mgr Patrycja Pacha

mgr Sabina Pyc

Język angielski

mgr Beata Zdziebczok

lic Iwona Faruga

Logopeda mgr Milena Janczak-Adamczyk
Język rosyjski mgr Beata Wójcik
Matematyka

mgr Anna Pietrzyk

mgr Krzysztof Dziuba

mgr inż Beata Skopek

Chemia mgr inż. Beata Kałwak
Biologia mgr Adam Polc
Przyroda mgr Adam Polc
Fizyka

mgr Krzysztof Dziuba

mgr Adam Polc

Geografia mgr Beata Mrowiec

Historia

Wiedza o społeczeństwie

mgr Sonia Walus-Sier
Pedagog

mgr Katarzyna Nitkowska

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Psycholog mgr Ewa Hercog
Informatyka

mgr Krzysztof Dziuba

mgr inż. Beata Skopek

Plastyka mgr Beata Marek-Pacześ
Muzyka mgr Dominika Kierpiec-Kontny
Wychowanie fizyczne

mgr Katarzyna Szolc

mgr Agata Widerska

Technika mgr Beata Mrowiec
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Elżbieta Tarapacz
Zajęcia rewalidacyjne

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr Milena Janczak-Adamczyk

Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Adam Polc
Religia mgr Joanna Małysa
Wychowawcy świetlicy

mgr Arkadiusz Bartniczek

mgr inż. Beata Skopek

mgr Beata Wójcik

Klasa

Wychowawca

1  mgr Elżbieta Tarapacz
2  mgr Ilona Nierada
3  mgr Joanna Brząkalik
4a  mgr Anna Pietrzyk
4b  mgr Katarzyna Szolc
5  mgr Beata Zdziebczok
6  mgr Beata Mrowiec
7a  mgr Sonia Walus-Sier
7b  mgr Sabina Pyc
8a  mgr Milena Janczak-Adamczyk
8b  mgr Krzysztof Dziuba