Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

CPK odpowiedziało na list Burmistrza Orzesza

Spółka CPK odpowiedziała na pismo Burmistrza Orzesza w sprawie proponowanych wariantów tras kolei dużych prędkości w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Publikujemy treść odpowiedzi.

"Szanowny Panie Burmistrzu,
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. (Spółka) pragnie podziękować za przekazanie za pismem [1] wniosku o ponowną analizę wariantów projektowanej linii kolejowej nr 170 przebiegających przez miasto Orzesze.

Obecnie trwają prace nad etapami II i III studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), w ramach którego porównywane są poszczególne warianty przebiegów linii kolejowej zarówno pod względem społecznym, technicznym, ekonomicznym jak i środowiskowym. Po zakończeniu prac nad etapem III zostanie wybrany wariant rekomendowany, który zostanie przekazany do dalszych prac nad przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko w celu pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Spółka pragnie podkreślić, że każda opinia zgłaszana przez lokalne społeczności bądź jednostki samorządowe, w miarę możliwości, jest uwzględniana przy wyborze wariantu inwestorskiego. Zapewniamy, że przeprowadzona analiza będzie rzetelna i będzie uwzględniała wszelkie, nawet najmniejsze argumenty za lub przeciw danemu przebiegowi każdego z wariantów. Należy jednak mieć na uwadze liniowy charakter inwestycji, który uniemożliwia uniknięcie wszystkich kolizji z istniejącą infrastrukturą. Należy jednak wskazać, że żadna z planowanych tras linii kolejowej nie zakłada likwidacji Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu.

Odnosząc się do wariantu alternatywnego, o którym wspomina Pan w swoim piśmie, Spółka ponownie informuje, że został on negatywnie oceniony w ramach prac nad studium. Rozumiejąc stanowisko Gminy jednocześnie pragniemy wspomnieć, że największy opór nasza inwestycja budzi na terenie gmin powiatu mikołowskiego, których potrzeby komunikacyjne obecnie są w znacznej mierze zaspokojone, a planowana infrastruktura jest postrzegana jako niepotrzebna. W naszej opinii potrzeby komunikacyjne miast i gmin położonych dalej niż powiat mikołowski również powinny być zaspokajane stąd planowane przez Spółkę inwestycje są budowane nie w interesie jednostki samorządu terytorialnego czy Spółki, lecz w interesie wszystkich członków społeczeństwa.

Dodatkowo zgadzamy się, że bardzo ważną kwestią jest również poruszana przez mieszkańców Orzesza potrzeba ochrony środowiska naturalnego. W tym miejscy należy jednak wspomnieć, że mieszkańcy, którzy sprzeciwiają się inwestycji ze względów ekologicznych, jednocześnie domagają się poprowadzenia trasy przez duży i zwarty kompleks leśny.
W zakresie wspomnianej przez Pana Burmistrza problematyki hałasu i drgań Spółka serdecznie dziękuje za przesłane opracowanie Pana Andrzeja Gruszczyka. Zostało ono przekazane zespołowi projektowemu i zostanie poddane analizie. Niemniej jednak pragniemy zauważyć, że szczegółowe rozwiązania zapobiegające hałasowi będą opracowywane dla wariantu inwestorskiego na etapie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i będą wymagały akceptacji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Nawiązując do problematyki wpływów górniczych informujemy, że Spółka jako rzetelny inwestor, od początku prac nad STEŚ pozostaje w kontakcie z przedstawicielami KWK Bolesław Śmiały, KWK Budryk, oraz ze spółkami właścicielami ww. kopalń (PGG S.A. i JSW S.A.). Informacje dotyczące prowadzonej eksploatacji górniczej pokładów węgla kamiennego na terenie gminy Orzesze są nam znane i są brane pod uwagę podczas analizowania lokalizacji linii kolejowej.

Spółka pragnie podkreślić, że planowane przez nas inwestycje będą budowane nie w interesie państwa,
jednostki samorządu terytorialnego czy Spółki, lecz w interesie wszystkich członków społeczeństwa. Jednym z naszych priorytetów jest minimalizacja niedogodności, które mogą występować przy realizacji inwestycji, jednak należy mieć na uwadze, że z uwagi na jej liniowy charakter nie jest możliwe uniknięcie wszelkich kolizji."

Dariusz Mańkowski

Banery/Logo