Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bądź na bieżąco z aktualnościami w mieście.

regulamin
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP
23.07.2018
Ogłoszenia i komunikaty


Burmistrza Miasta Orzesze informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap II.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/467/17 z dnia 12 października 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północno-zachodniej części miasta Orzesze oraz obrębie Jaśkowice (zmiany obszarowe). Etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lipca 2018r. do 13 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, w pokój nr 7, w godzinach od 9:00 do 13:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 09 sierpnia 2018r. w Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska przy ul. Franciszka Stuska 10, 43-180 Orzesze o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Orzesze z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2018r.

Szczegóły dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze