Poleć ten artykuł znajomemu
Czcionka
A A A
Kontrast

Bezpłatne porady prawne
07.01.2019 r

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO


Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261.
Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, min. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Wiadomość archiwalna:

W 2018 roku – tak samo jak w poprzednim – mieszkańcy powiatu mikołowskiego mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w lokalach udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne w: Orzeszu, Ornontowicach i Wyrach oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu w: Starostwie Powiatowym w Mikołowie i Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.


W dwóch punktach darmowa pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, natomiast dwa pozostałe punkty prowadzone są przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert tj. Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” z siedzibą w Mikołowie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się TUTAJ.

Punkt

Lokalizacja

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez

Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

 1.

 

Lokal biurowy w Starostwie
Powiatowym w Mikołowie,
ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”
z siedzibą w Mikołowie – osoba, o której
mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 - 18.00

11.00 - 15.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

 2.

 

Lokal biurowy nr 105
w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Mikołowie
z siedzibą w Łaziskach
Górnych, ul. Chopina 8

 

Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego
„Dogma” z siedzibą w Mikołowie – radca prawny
oraz osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

 3.

 

Lokal biurowy
w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Orzeszu,
ul. św. Wawrzyńca 23

 

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

 4.

Lokal biurowy w
Domu Kultury
w Gostyni,
ul. Pszczyńska 366

 

 

 

 

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką
w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

14.00 - 18.00

09.00 - 13.00

09.00 - 13.00

Lokal biurowy nr 409
w Urzędzie
Gminy w 
Ornontowicach, ul. Zwycięstwa 26a

Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

13.00 - 17.00

08.00 - 12.00

08.00 - 12.00

 Polecamy


Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014 Urząd Miasta Orzesze