Portal Miasta Orzesze

Prezentujemy Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2 w Orzeszu

Na koniec naszego cyklu „Sezon ogórkowy, ale nie w naszych szkołach” opisujemy orzeskie przedszkola. Na początek Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 2.

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu mieści się w centrum miasta, a jednak w okolicy spokojnej i oddalonej od ruchu ulicznego. Funkcjonuje tu obecnie pięć oddziałów, w tym jedyne w Orzeszu dwa oddziały integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami. Głównym założeniem pracy placówki jest wielokierunkowy rozwój dzieci na miarę ich możliwości i w zgodzie z ich potrzebami.

P1 posiada pięć dużych sal zajęć wyposażonych w monitory interaktywne i nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. dwa magiczne dywany. Dysponuje również salą do zajęć integracji sensorycznej oraz dobrze wyposażonymi gabinetami specjalistycznymi do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Jako placówka oświatowa wielokrotnie realizuje projekty unijne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz szeroko rozumianą integrację.

Przedszkole stara się aktywnie działać na rzecz wzbogacania bazy dydaktycznej oraz rozwijania infrastruktury przedszkola. W ostatnim czasie przeprowadzony został tu remont klatki schodowej, pomalowana została kuchnia, szatnia oraz hol.

Dużym atutem placówki jest ogród, którego znaczna część przeznaczona jest na plac zabaw dla dzieci. Dzięki dobrej współpracy z rodzicami udało się pozyskać fundusze na zakup trzystanowiskowej huśtawki z bocianim gniazdem. Wkrótce powstanie tu Sensoryczny Ogród Botaniczny, który pozwoli dzieciom poznawać przyrodę poprzez wszystkie zmysły.

- Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że praca naszego przedszkola jest zauważana przez rodziców, którzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem, a jednocześnie aktywnie wspierają nas we wszelkich podejmowanych działaniach. Efekty pracy naszego przedszkola są źródłem dalszych  dziecięcych osiągnięć, rozwoju i codziennej radości z odkrywania świata - mówi Karina Jaszczyk, dyrektor Przedszkola nr 1.

Przedszkole nr 2 „Orzeszkowe Brzdące” znajduje się w Orzeszu przy ul. Miłej 1a. W placówce funkcjonuje pięć oddziałów. Atutem jest dogodne położenie, blisko lasu z dala od ruchliwej ulicy. P2 otacza ogrodzenie umożliwiające bezpieczny pobyt dzieci na placu zabaw.  Duży, zielony i pięknie zadrzewiony ogród, stale modernizowany plac zabaw wyposażony w sprzęt, oraz dwie duże zacienione piaskownice sprawiają, że dzieci bardzo lubią tu spędzać czas. Położenie placówki stwarza także doskonałe warunki do częstych spacerów i prowadzenia obserwacji przyrody.

W przedszkolu panuje życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i wychowaniu, a wykwalifikowany personel dba o wszechstronny rozwój wychowanków. Nauczycielki organizują atrakcyjne zajęcia, a uroczystości są na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci.

W P2 realizowane są innowacje pedagogiczne: „Kamishibai – pudełko marzeń” (zajęcia artystyczne, teatrzyki) oraz „Z ukulele jest weselej” (zajęcia umuzykalniające, połączone z nauką gry na ukulele dla chętnych dzieci).

Realizowane są tu zajęcia w ramach kształcenia specjalnego dla dzieci z orzeczeniami. Wychowankowie korzystają z zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzonych przez logopedę, pedagoga specjalnego i psychologa.

Budynek  posiada widne sale dydaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci, które są wyposażone w nowoczesny sprzęt: tablice interaktywne, dywan interaktywny, basen z piłkami.

Placówka jest remontowana i modernizowana. W ostatnich latach udało się zrealizować: remont pokrycia dachu, sukcesywne malowanie sal i korytarzy, remont podłóg, budowę parkingu dla rodziców, wymianę sprzętów na placu zabaw.

W tym roku pomalowano kuchnię wraz z pomieszczeniami przylegającymi (wymieniono też okap), a także łazienki dziecięce w trzech salach.  Planowana jest termomodernizacja i odnowa elewacji budynku.

Joanna Drażyk, dyrektor przedszkola wraz z nauczycielami i personelem niepedagogicznym zawsze dokłada wszelkich starań, aby w dalszym ciągu dzieci bawiły się i uczyły w miłej atmosferze i przyjaznej dla nich placówce.