Portal Miasta Orzesze

Spotkania opłatkowe Kół Emerytów

Koła Terenowe Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Orzesza i Orzesza Jaśkowic zorganizowały spotkania opłatkowe.

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem nieodzownie jest związany ze Świętami Bożego Narodzenia. Wyrazem kultywowania tej pięknej tradycji są spotkania opłatkowe, organizowane co roku w okresie przedświątecznym. I takie właśnie odbyły się 6 grudnia w restauracji „U Jakuba”, na którym spotkali się Emeryci z Orzesza oraz dzień później w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury dla Seniorów z Jaśkowic.

Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza, Sylwia Krawczyk, zastępca burmistrza oraz Jan Mach, przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze życzyli zgromadzonym dużo zdrowia i Błogosławieństwa Bożego oraz aby nadchodzące święta upłynęły im w spokojnej, rodzinnej atmosferze. Burmistrz wręczył seniorom słodkie upominki.