Portal Miasta Orzesze

kontynuacja edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2024-2025

OGŁOSZENIE O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Informujemy rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024

o terminie złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Deklarację należy złożyć w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 02.01- 05.01.2024r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu

w roku szkolnym 2024/2025. Rodzice muszą mieć świadomość, że to powinność,

której muszą sami dopilnować.

Od 15.01 rusza rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny

i niezłożone deklaracje oznaczają wolne miejsca w przedszkolu dla nowych dzieci.