Portal Miasta Orzesze

REKRUTACJA 2024/2025

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2024/2025 !
Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 7 w Orzeszu- Gardawicach odbędzie się w terminie od 15 do 26 stycznia 2024r.
W rekrutacji mogą brać udział dzieci z roczników 2018, 2019,
2020, 2021. Wniosek rekrutacyjny wraz z obowiązującymi załącznikami odebrać należy w sekretariacie przedszkola
w wyznaczonym terminie lub pobrać ze strony internetowej
Portalu Miasta Orzesze- zakładka Przedszkole nr 7 .
Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do 26.01.2024r! w sekretariacie przedszkola gdzie zostaną zarejestrowane. Nauczycielki pracujące
z dziećmi w grupach nie będą odbierały i rejestrowały wniosków.
Przed złożeniem wniosku rekrutacyjnego zobowiązuje się rodziców kandydatów do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.