Portal Miasta Orzesze

Kontynuacja nauki przedszkolnej

Dyrektor SP5 informuje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024
o terminie złożenia deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej.

Deklarację należy złożyć w oddziale przedszkolnym lub sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie od 02.01- 05.01.2024r.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu
w roku szkolnym 2024/2025.

Od 15.01.24 rusza rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny i niezłożone deklaracje oznaczają wolne miejsca w przedszkolu dla nowych dzieci.
Wnioski o kontynuacji będą dostępne w oddziale przedszkolnym i na portalu miasta Orzesze w zakładce Oddział Przedszkolny Orzesze-Zazdrosc.