Portal Miasta Orzesze

Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego

W Sali Botanicznej mikołowskiego Centrum Aktywności Społecznej na swym XX posiedzeniu 14 lutego 2024 roku zebrało się Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego. W obradach uczestniczyli również członkowie Rad Seniorów działających w gminach oraz samorządowcy.

Spotkanie prowadził Eugeniusz Wycisło, przewodniczący Forum Seniorów Powiatu Mikołowskiego. Przedstawiciele Rad Seniorów podzielili się ze zgromadzonymi opiniami na temat swojej działalności i współpracy z władzami gmin. Samorządowcy mówili o prowadzonej polityce senioralnej.

- Cieszę się, że Orzesze też będzie miało swoją Radę Seniorów. Trwają ostatnie prace, by takowa powstała i liczę na owocną współpracę z jej przedstawicielami. Już teraz chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych 24 maja do Orzesza na Festiwal Aktywności Senioralnej – mówił Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.