Portal Miasta Orzesze

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

III Śląski Protest przeciwko budowie linii nr 170 Kolei Dużych Prędkości odbył się 28 maja w Orzeszu Woszczycach. Ponad 100 protestujących spacerowało na przejściu dla pieszych na DK81.

- Podkreślam, że sprawa przebiegu przez nasze miasto Kolei Dużych Prędkości w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego wciąż jest aktualna i bardzo ważna. Nie ma żadnych decyzji wstrzymujących prowadzenie uzgodnień i realizację tej inwestycji. Musimy stanąć murem za ludźmi, którym grozi utrata domów i dorobku życia – mówi Mariusz Oleś, burmistrz Orzesza.
Marek Wójcik, wojewoda śląski, który przyjechał na protest powiedział, że ostateczne decyzje co do przebiegu linii nr 170 jeszcze nie zapadły i obiecał, że zorganizuje spotkanie samorządowców oraz strony społecznej z przedstawicielami organów odpowiedzialnych za inwestycję.
Przypominamy, że w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) od października 2023r. toczy się postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii kolejowej na odc. Katowice - granica państwa”.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności właścicieli nieruchomości położonych w obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie W72 do podjęcia działań zmierzających do zapoznania się z dokumentacją postępowania dostępną w RDOŚ i wniesienia swoich uwag.
Więcej informacji TUTAJ.