Portal Miasta Orzesze

Ogłoszenie w sprawie kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

Jeżeli rodzice chcą aby ich dziecko uczęszczało w przyszłym roku szkolnym do naszego przedszkola, powinni złożyć w sekretariacie wypełnioną i podpisaną deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej do 3 stycznia 2022r. Druki są dostępne w sekretariacie oraz do pobrania:

deklaracja kontynuacji - druk