Portal Miasta Orzesze

Telefony alarmowe

Jednolity numer alarmowy - Policja, Straż Pożarna, Pogotowie 112
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie 47 855 82 55
Komisariat Policji w Orzeszu 47 855 86 10
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 32 326 23 10
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mikołowie 32 326 04 30
Pogotowie Gazowe  992
Pogotowie Energetyczne

991

informacje o wyłączeniach 32 303 09 91

Pogotowie Wodociągowe

994

dyspozytor 32 325 70 00