Portal Miasta Orzesze

Wyjazd grupy uczniów do Rumunii

W dniach 03– 09.04.2022 r. dziesięcioro uczniów naszej szkoły z klas VI – VIII wraz dwoma nauczycielami wzięło udział w mobilności ponadnarodowej- wyjeździe zagranicznym do Salciua de Sus w Rumunii realizowanym w ramach przedsięwzięcia „Z książką w świat wartości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Mobilność trwała 7 dni, w czasie której uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami szkoły z Rumunii wzięli udział w zajęciach skoncentrowanych wokół wartości prezentowanych w wybranym utworze literatury brytyjskiej, doskonaląc przez to kompetencje kluczowe. W czasie wolnym poznawali rumuńskie zwyczaje, kulturę oraz malownicze zakątki Gór Zachodniorumuńskich, jak również zabytkowe miasto Alba Iulia.