Portal Miasta Orzesze

Burmistrz Orzesza napisał do Prezydenta i Premiera w sprawie CPK

Mirosław Blaski napisał do Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego, firmy Egis Poland oraz polityków i samorządowców w sprawie proponowanych wariantów tras kolei dużych prędkości w ramach inwestycji CPK. Burmistrz Orzesza prosi o poparcie dla koncepcji zmodyfikowanego wariantu zielonego. Pismo można przeczytać poniżej.

 

                                                                                                                                                         Orzesze, 14.07.2022 r.


Szanowni Państwo

W związku z działaniami związanymi z planowaniem tras kolei dużych prędkości przez miasto Orzesze prowadzonymi przez Centralny Port Komunikacyjny oraz firmę Egis Poland  sp. z o.o. i przedstawionymi wariantami ich przebiegu, władze miasta jak również mieszkańcy w dalszym ciągu niezależnie od zakończonych już konsultacji analizują wpływ realizacji tej inwestycji na funkcjonowanie miasta i rozważają możliwość zmian w zakresie ich przebiegu przez Orzesze.

Analizując przebieg wariantów tj. czerwonego (61), niebieskiego (62, 62a) lub żółtego i pomarańczowego (64, 64a) przez Orzesze należy uznać, że ich zaproponowane przebiegi wpływają negatywnie na rozwój miasta jednocześnie powodując ogromne obawy wśród mieszkańców Orzesza. Realizacja któregokolwiek z nich może pozbawić ich dorobku życia, doprowadzić do wysiedlenia i wyburzenia budynków mieszkalnych, zniszczyć przyrodę oraz wiele przedsiębiorstw i instytucji - między innymi może doprowadzić do likwidacji Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu, na co nie ma zgody. Również wariant zielony (63), który dla Orzesza jest najmniej problematyczny, w gminie Wyry powoduje podobne negatywne skutki jak większość wariantów przez nasze miasto.

Burmistrz miasta Orzesze wraz w włodarzami gmin i starostwa Powiatu Mikołowskiego przedstawili reprezentantom spółki CPK oraz firmy Egis Poland Sp. z o.o. alternatywne, dla powiatu również trudne, ale jedyne akceptowalne rozwiązanie. Jest to propozycja modyfikacji wariantu zielonego, który w najmniejszym stopniu ingeruje w tereny zamieszkane i nie prowadzi do podziału miasta. Propozycję modyfikacji wariantu zielonego otrzymali Państwo we wcześniejszej korespondencji.

Odnosząc się do spotkań zorganizowanych z mieszkańcami Orzesza został poruszony temat kosztów dotyczących całej inwestycji oraz problemów technicznych związanych między innymi ze szkodami górniczymi,  hałasem i oddziaływaniem sejsmicznym.

W załączeniu przesyłamy materiał opracowany przez mieszkańca Orzesza p. Andrzeja Gruszczyka wskazujący na istotny problem hałasu i drgań w otoczeniu szybkich kolei, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma, który należy rozważyć i poddać szczegółowej analizie.

Gmina Orzesze położona jest w obszarach podlegających oddziaływaniom  górniczym kopalni KWK Bolesław Śmiały oraz KWK Budryk. Pojawiające się na terenie miasta szkody górnicze i liczne wstrząsy świadczą o aktywności górniczej na tym terenie.  

Zgodnie z pismem Polskiej Grupy Górniczej oddział KWK Bolesław Śmiały planowana inwestycja dotycząca budowy tras kolei dużych prędkości przez miasto Orzesze leży w miejscu, w którym prowadzono roboty górnicze oraz w okresie koncesyjnym tj. do 2040 r. prognozuje się wystąpienie I (pierwszej) kategorii terenu górniczego o następujących parametrach:
Tmax ≤ 2,5 mm/m, Emax≤ 1,5 mm / m, Rmin ≥ 20,0 km, Wmax= -0,20m;

 • Miejsca objęte projektowanymi wpływami kategorii I oznaczono na załącznik nr 2 do niniejszego pisma,
 • W rejonie inwestycji prowadzono eksploatację górniczą w latach 1869-2019 na głębokości od 80m do 510m. Dane eksploatacji dokonanej przedstawiono w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do pisma. Numery porządkowe w tabeli odpowiadają numerom parcel oznaczonych na mapie,
 • Część wschodnia terenu inwestycji (Orzesze – Zawiść, ul. Odrodzenia na wschód) znajduje się na obszarze udokumentowanego złoża węgla kamiennego „ Za Rowem Bełckim”

Ponadto zgodnie z uzyskaną informacją  z 7 marca 2022r. z Jastrzębskiej Spółki  Węglowej  S.A  Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk” istnieje duża możliwość wystąpienia na terenie przebiegu tras kolei dużych prędkości wstrząsów górniczych związanych z prowadzoną eksploatacją przez kopalnię, które mogą wywołać prędkości drgań powierzchni o intensywności sejsmicznej odpowiadającej „II” stopniowi w górniczej skali intensywności GSIS-2017, przy maksymalnej prognozowanej prędkości drgań gruntu do 25mm/s oraz maksymalnym prognozowanym przyspieszeniu drgań gruntu do 500mm/s2.  W dalszej korespondencji z 7 lipca 2022r. JSW S.A. KWK Budryk informuje, że od momentu zarejestrowania na terenie górniczym tj. od marca 2012r.  pierwszych wstrząsów wysokoenergetycznych do dnia 1 lipca 2022r. zarejestrowano łącznie 290 wstrząsów wysokoenergetycznych. Dane dotyczące lokalizacji i energii zarejestrowanych wstrząsów stanowią załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej w "Strefie korporacyjnej", w zakładce "Pozostała działalność" funkcjonuje specjalny geoportal wstrząsów górniczych , który uruchomiono z myślą o mieszkańcach i urzędach. Na mapach (do wyboru wersja topograficzna lub ortofotomapa) prezentowane są (w granicach miast, gmin, powiatów i działek ewidencyjnych) zasięgi złóż węgla kamiennego i aktualnych terenów górniczych PGG S.A.

W związku z powyższym prowadzona przez lata eksploatacja górnicza pokładów węgla położnych  w granicach gminy Orzesze negatywnie będzie  wpływać na infrastrukturę planowanych tras kolei dużych prędkości.

W świetle przedstawionych argumentów, w imieniu mieszkańców miasta Orzesze i swoim, proszę o ponowne pochylenie się nad problemem i podjęcie próby znalezienia rozwiązania, które w jak najmniejszym stopniu będzie ingerowało w życie mieszkańców oraz rozwój Orzesza.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Z poważaniem Mirosław Blaski

 

Wysłane według rozdzielnika do:

 1. Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
 3. Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości
 4. Donald Tusk, Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
 5. Mikołaj Wild, Prezes Zarząd Centralnego Portu Komunikacyjnego
 6. Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP
 7. Adam Gawęda, Poseł na Sejm RP
 8. Teresa Glenc, Poseł na Sejm RP
 9. Maciej Kopiec, Poseł na Sejm RP
 10. Marek Krząkała, Poseł na Sejm RP
 11. Gabriela Lenartowicz, Poseł na Sejm RP
 12. Grzegorz Matusiak, Poseł na Sejm RP
 13. Bolesław Piecha, Poseł na Sejm RP
 14. Michał Woś, Poseł na Sejm RP
 15. Wojciech Piecha, Senator RP
 16. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 17. Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 18. Izabela Kloc, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 19. Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 20. Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 21. Łukasz Kohut, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 22. Marek Balt, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 23. Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu
 24. Tomasz Grodzki, Marszałek Senatu
 25. Andrzej Adamczyk, Minister infrastruktury
 26. Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK
 27. Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego
 28. Jarosław Wieczorek Wojewoda Śląski
 29. Starostwo Powiatowe Mikołów
 30. Gmina Mikołów
 31. Gmina Łaziska Górne
 32. Gmina Ornontowice
 33. Gmina Wyry
 34. Egis Poland sp. z o.o. Warszawa