Portal Miasta Orzesze

Klasy pierwsze

Dokonano podziału klas pierwszych.

Listy dostępne są do wglądu w sekretariacie szkoły.

Zapraszamy.