Portal Miasta Orzesze

Można składać wnioski o dodatek węglowy [WNIOSEK DO DRUKU]

Od 17 sierpnia można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Urzędzie Miejskim Orzesze.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwu domowemu, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, o ile przynajmniej 85 proc. paliwa będzie stanowić węgiel kamienny.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego Orzesze (w biurze podawczym) do 30 listopada 2022 roku pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniając z wykorzystaniem profilu zaufanego. Wniosek można również wysłać pocztą. Dodatek  będzie wypłacony w terminie do dwóch miesięcy od złożenia wniosku o jego wypłatę. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym gospodarstwo domowe tworzy:

- osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe)

- osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Więcej informacji na temat dodatku węglowego można uzyskać w Referacie Świadczeń Rodzinnych pokój nr 5, tel. 32 3248 812.

Wniosek do wydrukowania znajduje się poniżej:

Wzór wniosku do wydruku

Szczegółowa instrukcja przesłania wniosku o wypłatę dodatku węglowego przez internet

Wzór wniosku do wypełnienia i wysłania przez internet