Portal Miasta Orzesze

Aktualny link do map na stronie CPK

W związku z trwającymi pracami przy projekcie pt. „Budowa linii kolejowej na odcinku Katowice – granica państwa – Ostrawa” na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego zmienił się link do aktualnych map wariantów przebiegu trasy kolei dużych prędkości.

Na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego publikowane są mapy z aktualnymi wariantami przebiegu kolei dużych prędkości m.in. przez Orzesze. Podajemy aktualny link (na dzień 28.11.2022 r.) do planowanego przebiegu tras: https://www.cpk.pl/pl/mapa-projekt-budowa-linii-kolejowej-na-odc-katowice-granica-panstwa-ostrawa-2