Portal Miasta Orzesze

Rekrutacja

Informujemy, że do klasy pierwszej zostało zapisanych 31 dzieci
zamieszkałych w  obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie.
Wszystkie osoby zostały przyjęte. Podział na klasy - sierpień 2023 rok
(zgodnie z miejscem zamieszkania ucznia).