Portal Miasta Orzesze

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

 

Szanowni Rodzice,

Od dnia 29.05.2023 r. do 02.06.2023 r. trwają zapisy dzieci na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu. Prosimy zapoznać się z regulaminem zapisów.

W lipcu dyżurować będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 9 w Orzeszu – Zgoniu, a w sierpniu Odział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach.

Miejsca na dyżur wakacyjny są określone w harmonogramie dyżurów i wynoszą 25 miejsc, w szczególności dla tych dzieci, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują.

Regulamin zapisów dostępny na stronie internetowej szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie w w/w terminach wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego.
We wniosku należy wpisać numer przedszkola, do którego zapisane zostanie dziecko.

Wnioski należy pobrać w placówce, do którego dziecko uczęszcza.
Wniosek musi posiadać pieczątkę przedszkola będącą potwierdzeniem uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

06 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 - opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny
06 – 13 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 - podpisanie „Oświadczenia w sprawie określenia dziennej liczby godzin świadczeń udzielanych dziecku przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” z dyrektorem dyżurującego przedszkola.
14 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 – opublikowanie listy dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny.


Niepodpisanie w/w oświadczenia w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.