Portal Miasta Orzesze

Zabytki

Zabytki

Pałac w Zawiści z XVIII w. wraz z otaczającym parkiem znajduje się pod opieką
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Miasto Orzesze może pochwalić się wieloma zabytkami, wśród których występują liczne obiekty kultu sakralnego, takie jak kościoły czy przydrożne krzyże. Oprócz nich na terenie miasta znajdują się też piękne pałace – pochodzący z XVIII wieku barokowy pałac w Zawiści wraz z otaczający go parkiem, XIX-wieczny pałacyk we Woszczycach oraz zespół dworsko-parkowy w Gardawicach, stanowiące przykłady kultury świeckiej. Ponadto w Gminnej Ewidencji Zabytków wyszczególnione są obiekty kubaturowe (takie jak budynki mieszkalne, zespół zabudowy szpitala w Orzeszu czy szkoła w Zazdrości), jak również obiekty przemysłowe, np. budynek dworca w Jaśkowicach. Szczegółowy wykaz zabytków dostępny jest na stronie http://orzesze.bip.gmina.pl/index.php?id=431

http://bip.orzesze.pl/index.php?id=431