Portal Miasta Orzesze

Komunikaty

Dyrektor Przedszkola nr 7 informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Przedszkole nr 7 w Orzeszu - Gardawicach za 2021 rok zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługującej pod poniższym linkiem:

http://bip.orzesze.pl/index.php?id=978

Artykuły