Portal Miasta Orzesze

Kontakt

Przedszkole nr 7 w Orzeszu Gardawicach, ul Mleczna 1, 43-180 Orzesze.

email: p7@orzesze.pl

telefon: 32 2213 101

 

Organ prowadzący: Urząd Miasta Orzesze

poprzez WYDZIAŁ EDUKACJI

św. Wawrzyńca 21, telefon: 32 7233 003

Naczelnik Wydziału: Sylwia Krawczyk

 

Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty

Delegatura w Rybniku, ul. 3 Maja 27

Dyrektor: Alicja Bartkowiak