Portal Miasta Orzesze

Opłaty

Należność za wyżywienie prosimy wpłacać na niżej podane konto:

BS o/Orzesze 75 8454 1040 2002 0048 5041 0003

Tytułem: opłata za wyżywienie

 

Należność za świadczenia (pobyt dziecka w przedszkolu) prosimy wpłacać na niżej podane konto:

BS o/Orzesze 75 8454 1040 2002 0048 5041 0003

Tytułem: opłata za świadczenia

 

Wpłat należy dokonywać do dnia 10 każdego miesiąca