Portal Miasta Orzesze

Drugi język obcy

Drugimi językami obcymi nowożytnymi nauczanymi w szkole są: język rosyjski i język niemiecki.