Portal Miasta Orzesze

Rekrutacja 2023/2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie trwało do 27 styczeń 2023 r.