Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

III Śląski Protest przeciwko KDP/CPK

Seniorzy doskonale bawili się na festiwalu w Orzeszu

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Pismo od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w sprawie programu Kolej+

Publikujemy treść pisma od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w sprawie prac w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnego Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 r. oraz pismo, które Burmistrz Orzesza skierował do Marszałka Województwa Śląskiego.

Przypominamy, że 9 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę pomiędzy samorządem województwa, a spółką PKP PLK SA na odtworzenie linii kolejowej łączącej Katowice z Jastrzębiem-Zdrojem. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu Kolej+. Linia będzie przebiegać przez Orzesze.

Treść pisma, które Burmistrz Miasta Orzesze otrzymał w odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej inwestycji:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Przygotowania Inwestycji w odpowiedzi na pismo nr WRZP.0724.1.2023 WRZP.KW-138/23 z dnia 11 maja 2023 r. przekazuje poniżej informacje dotyczące projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnego Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 r., których przedmiot zlokalizowany jest częściowo na terenach Miasta Orzesze.
Dla zadania pn. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” trwa procedura przetargowa, która została wszczęta w lutym br. Z kolei w ramach projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w dniu 10 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Odpowiadając na poruszone w przywołanym na wstępie piśmie zagadnienia informujemy, że dając zadość zasadom dobrych praktyk realizacji projektów każde zadanie Spółki podlega uzgodnieniom z inwestorami i wykonawcami powiązanych zamierzeń inwestycyjnych. Podobnie w tym przypadku – już na etapie przygotowywania materiałów przetargowych oraz w trakcie procedury przetargowej podejmowane były (i są w dalszym ciągu) rozmowy z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (CPK) celem dopracowania zasad
i rozwiązań, które pozwolą na optymalne zaprojektowanie infrastruktury kolejowej mającej realizować cele obu przywołanych na wstępie projektów. Zgodnie z postanowieniami opisów przedmiotu obu ww. zamówień Wykonawcy prac projektowych zobligowani będą do kontynuacji uzgodnień i koordynacji prac wskazanych zadań komplementarnych.
Tak jak wskazywaliśmy w poprzednim piśmie szczegóły omawianych przedsięwzięć i zakresy ich realizacji ustalone zostały przez jednostki samorządów terytorialnych we Wstępnych Studiach Prognostyczno – Planistycznych (WSPP). Realizując te ustalenia na ten moment nie przewiduje się wykonania infrastruktury Kolei + i CPK jako jednego ciągu komunikacyjnego. Niemniej jednak ze względu na m.in. konieczność szczegółowej analizy uwarunkowań terenowych, konieczność koordynacji z projektami powiązanymi oraz planowane
do przeprowadzenia konsultacje społeczne ostateczne rozwiązania obu przedsięwzięć zostaną wypracowane na etapie opracowania projektu budowlanego. Podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka realizuje projekt przygotowany (zaprojektowany w stopniu szczegółowości właściwym dla dokumentacji przedprojektowej) przez jednostki samorządów terytorialnych i ewentualne 2 modyfikacje założeń projektu w stosunku do tych przyjętych z WSPP mogą mieć miejsce jedynie na zasadach określonych w Umowach regulujących zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – technicznych oraz realizacji robót budowlanych zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (w przypadku projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami”) oraz Urzędem Miasta Mikołów (w przypadku projektu pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”).
Mając na względzie wyrażone przez Państwa prośby informujemy, iż w trakcie realizacji umów na wykonanie dokumentacji projektowych wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi (zarówno mieszkańcami jak i przedstawicielami władz poszczególnych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji) celem potwierdzenia zgłoszonych na etapie sporządzania WSPP potrzeb społecznych oraz
przedstawienia docelowego zakresu inwestycji. Deklarujemy również, że rozwiązania techniczne w obszarze projektowanych układów komunikacyjnych poszczególnych miast/gmin (tj. rozwiązania dotyczące dróg lokalnych, przejazdów kolejowo – drogowych) będą podlegały odrębnym uzgodnieniom z ich zarządcami, w tym przedstawicielami Państwa Miasta.
Pozostając w Państwa dyspozycji zapewniamy o naszej otwartości do udzielania wszelkich informacji w odpowiedzi na kierowane w przyszłości zapytania dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Orzesze.

Banery/Logo