Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Opieka wytchnieniowa

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Orzesze prowadzi nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowany w całości w ramach Funduszu Solidarnościowego. Naszej gminie przyznano środki finansowe w ramach tego Funduszu w wysokości 83.354,00 zł.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wspólnie z nimi zamieszkującymi, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad:
–     dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad
– osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.).

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Uczestnik programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Limit w ramach 1 miejsca to maksymalnie 240 godzin. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o przyznaniu usług opieki wytchnieniowej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków spełniających kryteria programu (druki do pobrania poniżej).

Złożenie Karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyznaniem usług opieki wytchnieniowej. Jeśli zostanie wykorzystany limit godzin w ramach programu na 2023 rok, nie będzie możliwe ubieganie się o usługi opieki wytchnieniowej w ramach tej edycji.

Wnioski można składać:
osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Powstańców 5b,
od godziny 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku, tel. 32/22-15-520

Druki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA 2023

KARTA POMIARU - SKALA FIM 2023

KLAUZULA 1 RODO 2023

KLAUZULA 2 RODO 2023

Druki można również otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu, w godzinach pracy.

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 83.354,00 zł
Całkowita wartość: 83.354,00 zł

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023” w łącznej kwocie 83.354,00 zł. Pomocą może zostać objętych 9 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym 2 opiekunów dzieci i 7 opiekunów osób dorosłych. W roku 2023 świadczenie to będzie realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn. zm.)
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są przyznawane nieodpłatnie, mają na celu czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Przysługują one w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne. Limit roczny godzin w ramach jednego miejsca wynosi maksymalnie 240 godzin w skali roku, o ilości przyznanych godzin decyduje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na stronie internetowej Miasta Orzesze ogłosi nabór wniosków. Pod uwagę będą brane wnioski spełniające wymagane w programie kryteria według kolejności zgłoszeń.


Bliższych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
ul. Powstańców 5b,
tel. (32) 22-15-520

 

INFORMACJA - Opieka wytchnieniowa - edycja 2023

W dniu 26.10.2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach programu resortowego “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu informuje, że przystąpił do naboru wniosków do nowej edycji programu.
Głównym celem Programu jest wsparcie wspólnie zamieszkujących członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
• osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Opieka wytchnieniowa w gminie Orzesze w 2023 roku będzie realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Po przyznaniu środków i podpisaniu umowy na stronie internetowej Miasta Orzesze zostanie ogłoszony nabór wniosków. Bliższych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu – tel. 322215520.

 

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 77.184,00 zł

Całkowita wartość: 77.184,00 zł

 

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5  oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2022” w łącznej kwocie 77.184,00,00 zł. Świadczeniem tym może zostać objętych 8 osób niepełnosprawnych, w tym 2 dzieci i 6 osób dorosłych. W roku 2022 świadczenie to będzie realizowane w formie   pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami posiadającymi:
  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2021 poz. 573) albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej są przyznawane nieodpłatnie, mają na celu czasowe odciążenie członków rodzin i opiekunów od codziennych obowiązków łączących
się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin
lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie prowadził nabór wniosków.

 

Bliższych informacji udziela:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu

tel. (32)22-15-520

 

Artykuły

Banery/Logo