Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Opieka wytchnieniowa dla jednostek samorządu terytorialnego, edycja 2024

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024, Miasto Orzesze przystąpi do konkursu celem pozyskania środków z programu.

Ostateczny termin składania wniosku przez gminy - 16 listopad 2023. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Opieka wytchnieniowa w mieście Orzesze w 2024 roku będzie realizowana w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Bliższych informacji udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu – tel. (32) 2215520. Ogłoszenie o naborze wniosków oraz Program wraz z załącznikami widnieje na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Banery/Logo