Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Planowane inwestycje w rejonie ulic Wiosny Ludów i Stanisława Wyspiańskiego

- Duże zainteresowanie mieszkańców budzą tereny w rejonie ulic Wiosny Ludów i Stanisława Wyspiańskiego. Dlatego chciałbym wyjaśnić, co tam powstanie. W sąsiedztwie nowego placu zabaw zamierzamy stworzyć park, w miejscu starego placu ma zostać wybudowane centrum handlowe. Planujemy kupić stojący tu niewykończony duży budynek, gdzie mogłoby powstać Orzeskie Centrum Kultury – mówi Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.

- Chciałbym serdecznie zaprosić dzieci i rodziców na nowy plac zabaw przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Coraz częściej możemy cieszyć się wiosenna aurą, a co za tym idzie korzystać z naszego placu – mówi Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza.

Przypominamy, że w połowie 2021 roku firma DERUM zwróciła się z propozycją nabycia od Miasta działki, na której znajdował się plac zabaw przy ul. Wiosny Ludów w Orzeszu. Propozycja została przedstawiona radnym, którzy pozytywnie ją zaopiniowali. W wyniku kolejnych negocjacji ustalono, że firma w zamian za działkę przy ul. Wiosny Ludów, przekaże Miastu nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Stuska w Orzeszu Jaśkowicach oraz dopłaci Miastu ustaloną kwotę. W czerwcu 2022 r. zawarto umowę notarialną zamiany nieruchomości wraz z dopłatą na rzecz Miasta. Pod koniec 2022 roku rozpoczęły się prace związane z likwidacją starego placu zabaw.

Nowy plac zabaw został wybudowany przy ul. Stanisława Wyspiańskiego. Znajduje się tu 11 nowych urządzeń: zestaw zabawowo-sprawnościowy, małpi gaj, huśtawki pojedyncza oraz podwójna, bocianie gniazdo, sprężynowce: auto, czteroosobowa kończyna, kiwak dwuosobowy, papuga, huśtawka równoważnia, stół do gry w szachy. Wykorzystano również urządzenia ze starego placu zabaw: tyrolkę, wieżę linową, skałkę wspinaczkową i karuzelę. W 2023r. w Dzień Dziecka plac zabaw został otwarty.

- Jak Państwo wiecie, w sąsiedztwie placu ma powstać park i zależy mi, żeby było to miejsce wyjątkowe. Mieszkańcy będą mogli się tu relaksować i wypoczywać w otoczeniu przyrody. Teren został podzielony na dwa obszary. Pierwszy ma pełnić właśnie funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe, ale kluczowym słowem będzie tu bioróżnorodność, bo to ona będzie bardzo istotna podczas starań o środki zewnętrzne. Drugi obszar, od strony placu zabaw, przeznaczony będzie na miejsca do mini gastronomii, szalety miejskie itp. – dodaje burmistrz.

Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na ukończeniu jest budowa ulicy Stanisława Wyspiańskiego wraz z chodnikami, którą mieszkańcy będą mogli wygodnie dotrzeć do projektowanego parku, na plac zabaw i do osiedla bloków przy ul Kwiatowej. Dla ułatwienia komunikacji ul. Matejki i ul. Kwiatowa zostały połączone z ul. Stanisława Wyspiańskiego. Dodatkowo od ul. św. Wawrzyńca  poprowadzony został chodnik do ul. Stanisława Wyspiańskiego, który stanowi bardzo dogodne dojście do tego terenu. 

Co z terenem po starym placu zabaw? Zarówno tu, jak i na sąsiedniej działce trwają prace. Są to tereny prywatne, na których planowana na jest lokalizacja centrum handlowego.

Pozostaje jeszcze jedno miejsce, które stanowi istotny punkt na mapie tego terenu. Niewykończony duży budynek na skrzyżowaniu ul. Wiosny Ludów i Stanisława Wyspiańskiego, który obecnie jest własnością prywatną. W 2023r. pojawiła się możliwość nabycia tego budynku wraz z przyległym terenem przez Miasto. Uchwałą NR LXII/773/23 z dnia 14 grudnia 2023 r Rada Miejska Orzesze wyraziła zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności  nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 854/2 i nr 1024/2 o łącznej powierzchni 2964m2  i nieruchomości oznaczonej jako działka nr 855/ o powierzchni 1297m2.

W lutym 2024r. pomiędzy Miastem Orzesze, a Sprzedającym spisany został protokół  uzgodnień dotyczący sprzedaży tych nieruchomości. – Kiedy strony spełnią zobowiązania wynikające z protokołu, nieruchomość zostanie nabyta przez Miasto. W przyszłości budynek będzie pełnił rolę centrum kultury – mówi Mirosław Blaski.

- Chciałbym, aby ten teren był wizytówką naszego miasta, by mieszkańcy byli z niego dumni i naprawdę chętnie spędzali tu czas. Będzie to miejsce spotkań i integracji społecznej, piękne i różnorodne przyrodniczo, w którym będą odbywały się również wydarzenia społeczno-kulturalne. Zależy mi by miejsce tętniło życiem. Mam wielką nadzieję, że ten piękny zakątek Orzesza będzie ulubionym miejscem naszych mieszkańców – dodaje burmistrz.   

Banery/Logo