Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Orzeszu na rok szkolny 2023/2024

Od 11 kwietnia będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do Miejskiego Żłobka w Orzeszu. Podajemy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024.

Harmonogram rekrutacji dzieci do Miejskiego Żłobka w Orzeszu na rok szkolny 2023/2024

1 - 31 marzec 2023r. - składanie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2023/2024 przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci już uczęszczających.

5 kwiecień 2023r. - ogłoszenie na stronie internetowej żłobka i na tablicy ogłoszeń w żłobku informacji o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2023/2024.

11 - 28 kwiecień 2023 r. - złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek o przyjęcie dziecka oraz inne dokumenty rekrutacyjne można pobrać osobiście w żłobku lub na stronie internetowej pod adresem www.orzesze.pl - zakładka Miejski Żłobek.

4- 25 maj 2023r. - rozpatrywanie wniosków przez komisję.

26 maj 2023r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka (ogłoszenie na tablicy w placówce lub osobiście u dyrektora żłobka).

29 maj – 2 czerwiec 2023r. - zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce otrzyma dziecko z listy oczekujących.

6 czerwiec 2023r. - ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2023/2024.

Czerwiec 2023r. - zebranie informacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci przyjętych do żłobka od września 2023 r. Podpisanie umów o świadczenie usług żłobka.

Banery/Logo