Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Nie trzeba już oświadczenia, żeby oddać odpady do PSZOK

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2022 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

ZARZĄDZENIE NR VIII/240/2022

BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 15 grudnia 2022 r.


w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm., Dz.U. z 2022r. poz. 1383, 1700, 1730, 2089).

Burmistrz Miasta Orzesze zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się na rok szkolny 2023/2024 terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania
dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Orzesze w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez
Miasto Orzesze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blask
i

 

Id: AA082998-F2F0-4E61-830D-97AEA75567BD. Przyjęty Strona 1

 

Załącznik do zarządzenia Nr VIII/240/2022
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Lp.
Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej
formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.-
9 styczeń 2023r. - 27 styczeń 2023r.
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust.7
ustawy.-
30 styczeń 2023r. - 10 luty 2023r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych.-
15 luty 2023r. o godz. 10.00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w
postaci pisemnego oświadczenia.
15 luty 2023r. – 16 luty 2023r.
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych. -
20 luty 2023r. o godz. 10.00
6.
Pisemne poinformowanie rodziców kandydatów
nieprzyjętych o wyznaczonym przez organ prowadzący
przedszkola/oddziału przedszkolnego. -
20 marzec 2023r.
7.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.- 
27 marzec 2023r. - 29 marzec 2023r.
8.
Podanie do publicznej wiadomości, listy kandydatów
przyjętych do wyznaczonego przedszkola/oddziału
przedszkolnego.-
30 marzec 2023r.

Id: AA082998-F2F0-4E61-830D-97AEA75567BD. PrzyjętyStrona 1

 
 

Banery/Logo