Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Zaprzysiężenie radnych i nowego burmistrza Orzesza

Tomasz Szier został Zastępcą Burmistrza Miasta Orzesze

Elektroniczny Urząd

Załatwianie spraw w urzędzie przez internet. Elektroniczne płatności za śmieci, podatki itp.

Można składać wnioski na stypendia i zasiłki szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych w Orzeszu należy składać w terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 600 zł netto.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Powstańców 5b, tel. 32/22-15-520, adres e-mail: mops@orzesze.pl, czynny od 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana również uczniom będącym obywatelami Ukrainy, przebywającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny – w gminie, na terenie której przebywa uczeń, pod warunkiem spełniania ogólnych kryteriów przyznawania tej formy pomocy.

Stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Formularze wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Orzesze (w zakładce Załatwianie spraw – Stypendia szkolne). Można je również uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznana pomoc w formie zasiłku szkolnego, o który można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Banery/Logo